Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-12-14">14 december 2018</time>

Bluffannons om ”öronolja” kan gå till domstol

En bluffannons om öronolja som botar hörselskador spreds i flera veckotidningar i höstas. Hörselskadades Riksförbund (HRF) tog frågan till Konsumentombudsmannen, som nu riktar hård kritik mot publiceringen och är beredd att dra en mediekoncern inför Marknadsdomstolen.

I september publicerade två av landets största veckotidningar, Allers och Hemmets Veckotidning, en annons för en ”öronolja”, med rubriken: ”Människor återfår hörselförmågan på 27 dagar – utan operation och hörapparater”. Ett fullständigt orimligt påstående.

”Kvacksalveri”

Och det var bara början. Hela annonsen var en väv av lögner och påhittade referenser, till exempel att ”enligt forskarna är det möjligt med fullständig regeneration av hörsel redan efter ungefär fyra veckor”. Det hänvisades också till forskare som överhuvudtaget inte existerar.

Läsaren uppmanades att snarast ringa ett telefonnummer för att få tillgång till oljan till ”rabatterat pris” – 890 kronor.

– Det är förskräckligt kvacksalveri. Helt oseriöst, de är ute efter att tjäna pengar, konstaterade Helge Rask-Andersen, seniorprofessor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, i en kommentar i HRFs tidning Auris.

Lovade stoppa annons

Många reagerade på den stötande annonsen och hörde av sig till HRF, som genast kontaktade annonschefen på Aller Media, som ger ut tidningarna. Han hävdade att publiceringen var ett misstag och lovade stoppa ytterligare införanden: ”Vi har efter det inträffade förstärkt våra processer för att säkerställa att sådant här inte ska ske i framtiden”.

Men skadan var redan skedd. HRF lyfte därför frågan i Konsumentverkets funktionshinderråd. Samtidigt kom det in en rad anmälningar från HRF-medlemmar till Konsumentombudsmannen (KO).

Bryter mot ”Svarta listan”

Det gav effekt. Efter att ha granskat ärendet riktar KOs jurister skarp kritik mot Aller Media. De har begärt in ett yttrande och är beredda att ta mediebolaget till domstol, för ”otillbörlig marknadsföring”.

– Annonsen bryter mot flera punkter på den så kallade ”Svarta listan”, bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder, till exempel att oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, säger Linda Halvarsson, jurist på KO, till HRFs tidning Auris.
– Vi anser att det borde stått klart för dem att annonsen inte följer de regler som finns i marknadsföringslagen.

Marknadsföringslagen säger att det ”under alla omständigheter är otillbörligt att oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, funktionsrubbningar eller missbildningar”. Det ställs särskilda krav på marknadsföring av produkter som har med hälsa att göra eller som vänder sig till målgrupper som till exempel personer med funktionsnedsättning.

Kan bli fall för domstol

Aller Media har till 18 december på sig att yttra sig i ärendet. Därefter kommer KO att fatta beslut om hur de går vidare. Om Aller Media fälls och förbjuds att publicera annonsen eller liknande annonser är det vanligtvis förenat med ett vite om publiceringen upprepas. Det finns också möjlighet för domstolen att döma ut en så kallad marknadsstörningsavgift, uppger KO till Auris.

Fick stor spridning

Annonsen om öronoljan fick stor spridning; Allers och Hemmets Veckotidning har upplagor på cirka 210 000 respektive 170 000 exemplar. Annonserna kan därmed ha vållat stor skada. Många hörselskadade kunde snabbt konstatera att det rörde sig om ren bluff, men en del som har hört av sig till HRF har berättat att anhöriga varit i färd med att beställa oljan.

Länkar

Kritik mot publicering av annons för öronolja (Auris nr 7-2018)

Professor dömer ut öronolja (Auris nr 6-2018)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.