Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-07-10">10 juli 2017</time>

Bland ministrar och partiledare i Almedalen

Hrfs förbundordförande Mattias Lundekvam och statsrådet Åsa Regnér (S) står och samtalar framför HRFs tält i Almedalen.

”Vi kan väl ses efter sommaren och diskutera vidare om Fritt val och om tolktjänsten?” Statsrådet Åsa Regnér (S) var en av flera politiker som passade på att bjuda in HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam till samtal när de träffades i Almedalen. De flesta politiker har fullspäckade scheman under dagarna i Visby, men korta möten kan också vara värdefulla och öppna dörrar.

Almedalen är en mötesplats som präglas av korta samtal och utbyten med nyckelpersoner, inte minst politiker på olika nivåer. Även hastiga möten i vimlet kan öppna för fortsatt dialog. Och det kan vara guld värt för varje organisation som driver intressepolitiska frågor.

Vill prata Fritt val och tolktjänst

Barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) har ansvar för funktionshinderpolitiken. Därför är det knappast förvånande att hon tog sig tid för en diskussion med HRFs förbundsordförande när båda två befann sig i Almedalen.

Samtalet handlade bland annat om Hjälpmedelsutredningen, som Regnér fick på sitt bord i slutet på maj. Utredningen riktar hård kritik mot systemet ”Fritt val av hjälpmedel” inom hörselvården, precis som HRF, och ministern konstaterade att något behöver göras åt de svårigheter hörselskadade möter.

Efter sommaren fortsätter samtalet, och då ska även en annan olöst fråga diskuteras: den bristfälliga tolktjänsten. Åsa Regnér är väl medveten om att döv- och hörselskadeorganisationerna är mycket missnöjda med hur illa både denna och den förra regeringen har hanterat frågan.Trots att problemen är akuta har det i stort sett inte hänt något alls.

Magdalena Andersson syns bakom person med röf tröja med orden "Rtt hörselsmart samhälle nu!"
Finansminister Magdalena Andersson (S) med Eva Blomquist, HRFs vice förbundsordförande.

Satte på sig HRF-knapp

Ett annat statsråd, finansminister Magdalena Andersson (S),  gav sig tid att prata lite tillgänglighet med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist. Hon höll med om att tillgänglighet bör vara en prioriterad fråga och att det måste vara möjligt för hörselskadade att obehindrat kunna uppfatta och delta i samhällsdebatten. Innan de skiljdes åt satte finansministern på sig HRFs kampanjknapp, ”Ett hörselsmart samhälle nu!”.

Hej, politiker!

Partiledarna jäktade från intervju till intervju, från framträdande till framträdande, måna om att pressa in så mycket som möjligt under sina besök i Almedalen. Men flera av dem växlade ändå några ord med HRF. Då blev det väldigt uppenbart hur lite de politiska partiernas företrädare vet om den verklighet hörselskadade lever i, och vikten av att fortsätta dialogen med partierna.

Jonas Sjöstedt (V) hälsar på HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam. på gata med människomyller.
Jonas Sjöstedt (V) hälsar på HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.
Annie Lööf (C) pratar tillgänglighet med Eva Blomquist, HRFs vice förbundsordförande.

Bildgalleri: HRF i Almedalen 2017

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.