Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-12-11">11 december 2019</time>

”Besvikelse” med låga textningskrav på SVT

Hand håller fjärrkontroll framför suddig tv-skärm.

Textningskraven på SVT ökar inte alls nästa år. Det har regeringen beslutat. Direkttextningen ska öka först 2021, och då bara från nuvarande 70 till 75 procent.
– En riktig besvikelse. Vi krävde att allt skulle vara textat 2023 – och det hade varit fullt rimligt med dagens snabba utveckling av ny textningsteknik, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

I torsdags beslutade regeringen om tillgänglighetskrav på tv-sändningar i public service under de kommande tre åren. Beslutet gäller för både SVT och UR, 2020–2022.

Alldeles för låg ambitionsnivå

Under 2020 är kraven på SVT oförändrade: I traditionell marksänd tv måste allt förinspelat vara textat, men bara 70 procent av det direktsända. Under de följande två åren, 2021-2022, sker en blygsam ökning av direkttextningen, till 75 procent.

Det är en alldeles för låg ambitionsnivå, anser HRF, som hade uppmanat regeringen att sätta målet till 100 procent textning i public service den 1 januari 2023.

Enkelt att texta med nya lösningar

Med tanke på alla nya lösningar med autotextning skulle det vara relativt enkelt för SVT att texta även allt som sänds direkt, inklusive regional-tv och sportsändningar, anser HRF.

”Nya lösningar med AI-stöd och maskininlärning gör att det i dag är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att med god kvalitet texta alla typer av sändningar av rörlig bild, oavsett hur sändningen sker och oavsett om mottagning sker via moderna tv-apparater, datorn, surfplattan eller mobilen. Utvecklingen går fort och applikationer och användningsområden ökar hela tiden”, konstaterade HRF i sitt remissvar på AV-utredningen ”En moderniserad radio- och tv-lag” (SOU 2019:39).

Ändrad lag kräver mer textning på webben

I dag går det inte att ställa tillgänglighetskrav på tv-tjänster på webben, som SVT Play. Det beror på en brist i lagstiftningen.

Men det är nu på väg att ändras! Tidigare i höst kom ett förslag om ändringar i radio- och tv-lagen, till följd av EUs nya direktiv om tillgänglighet till audiovisuella medier. Det innebär att det går att ställa textningskrav även på så kallad ”beställ-tv”, som till exempel play-tjänster.

All rörlig bild ska textas senast 1 juli 2025

HRF anser att det i radio- och tv-lagen tydligt ska anges att allt utbud av rörlig bild som omfattas av lagen ska ha textning senast 1 juli 2025. Det är också vad HRF har framfört i sitt remissvar till regeringen på förslaget till ny radio- och tv-lag. 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.