Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-11-14">14 november 2013</time>

”Behövs bättre ljudmiljö i klassrum”, säger forskare

Dålig ljudmiljö i klassrummet gör att elever får sämre möjligheter att lära sig. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Gävle, som just nu deltar i ett stort europeiskt forskningsprojekt.

Miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle forskar just nu på hur normalhörande barns minne och inlärning påverkas av olika ljudmiljöer. Vid två skolor har elever i åk 4 fått lyssna på ordlistor på svenska eller på engelska, medan de har utsatts för buller med olika efterklangstider och signal/brus-nivåer. De har därefter fått ange hur mycket de kommer ihåg av orden.

– Det behövs inte bara strängare och skarpare regler för hur akustiken ska vara i klassrum för att vara bra för elever med hörselproblem. Också efterlevnaden av redan nu gällande riktvärden och rekommendationer för normalhörande barn måste förbättras, säger professor Staffan Hygge.
– Ungefär hälften av alla svenska klassrum uppfyller inte normalkraven på buller och ventilation och det är åtminstone lika illa i andra länder.

Denna forskning vid Högskolan i Gävle ingår i det EU-finansierade forskningsprojektet iCARE, som under fyra år ska arbeta för att förbättra rehabiliteringen av barn med hörselnedsättningar. Syftet med projektet är bland annat att få kunskap som kan leda till klassrum med bättre ljudmiljö och bättre hörhjälpmedel.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.