Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-11-08">8 november 2017</time>

Yttrandefriheten begränsas för tolkanvändare

Hörselskadade och döva kan hindras från att uttala sig i media, eftersom landstingen inte anser sig skyldiga att förmedla tolk för intervjuer. Detta trots att yttrandefriheten är grundlagsskyddad och gäller alla.
– Dagens tolksystem är under all kritik. Det här är bara ännu ett exempel, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Bilden: Radiointervju med skrivtolkning i Almedalen. Eva Blomquist, HRFs vice förbundsordförande, och Sara Bryntse, tidigare ordförande för Unga Hörselskadade, pratar tillgänglighet i Sveriges Radio.

Yttrandefriheten och åsiktsfriheten är grundläggande fri-och rättigheter i varje demokratiskt samhälle. Men trots att dessa friheter slås fast i Sveriges grundlag är det inte självklart att hörselskadad, döva och dövblinda kan ställa upp på intervjuer och komma till tals i media – inte om de behöver tolk.

Landsting/regioner har ansvar för att förmedla så kallad ”vardagstolkning” – och det innefattar inte intervjuer, anser de. Det blev Sveriges Radio varse när de skulle intervjua en hörselskadad man. Redaktionen valde då att betala för tolkningen, 1 000 kronor.

”Demokratisk risk”

Det här är inget nytt för HRF. Under årens lopp har förbundet vid ett flertal tillfällen ordnat tolk för hörselskadade som ska intervjuas av media. Detta för att redaktioner inte ska tacka nej till intervjuer av ekonomiska skäl och för att den enskilde inte ska drabbas av kostnader när hen hjälper HRF med att uppmärksamma angelägna frågor i media.

Men hur många redaktioner är beredda att betala 1 000 kronor för en intervju?

– Om det innebär att man lättare väljer bort att intervjua dem som behöver en tolk så finns det en demokratisk risk i det. Alla ska kunna komma till tals i media på lika villkor, säger Svenska Journalistförbundets förhandlingschef, Johan Lif.

”Hamnar i medieskugga”

Denna demokratiska risk är inte bara en risk, utan ett faktum, konstaterar HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam:

– Hörselskadade och döva hamnar i medieskugga på grund av dagens defekta tolksystem. Och det är inget litet problem, säger han.
– Nu är vi på väg in i ännu ett valår med en tolktjänst som begränsar vår yttrandefrihet. Trots flera utredningar och förslag från eniga organisationer har politikerna fortfarande inte lyckats fatta beslut om att reformera tolktjänsten. Det är riktigt illa.

Viktig Rikstolktjänst

Att HRFs företrädare på förbundsnivå kan medverka så mycket i media beror bland annat på Stiftelsen Rikstolktjänst, som har statens ansvar för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i organisationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Rikstolktjänst drivs tillsammans av Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.