Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-04-21">21 april 2018</time>

”Dags för bättre och mer jämlik menièrevård”

Personer sitter vid konferensbord med mikrfoner, med skrivtolkning på skärm

Vården och stödet för personer Menières sjukdom har stora brister – och skillnaderna i landet är stora. Det visade ett menièreseminarium som HRF genomförde på lördagen.
– Vi behöver få jämlik menièrevård av hög kvalitet i hela landet, säger Susanna Ahlström, ledamot i HRFs förbundsstyrelse, som själv har Menières sjukdom.

Ungefär 50 000 personer i Sverige har Menières sjukdom, en kronisk sjukdom som yttrar sig genom plötsliga anfall av karusellyrsel, tilltagande hörselnedsättning, lockkänsla och tinnitus. Det är en tuff sjukdom att leva med – mycket nyckfull och går i skov; sjukdomen varierar från person till person, men också för en och samma person över tid. Ofta dröjer diagnos och det kan ofta vara svårt att få en behandling som fungerar.

Saknas enhetlig syn inom vården

På lördagen träffades därför HRF-medlemmar med menière från olika delar av landet på ett seminarium i Stockholm, för att utbyta erfarenheter och diskutera hur HRF kan agera för att personer med Menières sjukdom ska få bättre vård och mer stöd.

Det blev då tydligt att vården varierar mycket mellan olika delar av landet – det saknas en enhetlig syn på vad som ska ingå i medicinering och annan behandling. Den vård som ges saknar alltför ofta en helhetssyn på patienten:

– Vi behöver få jämlik menièrevård av hög kvalitet i hela landet, säger Susanna Ahlström, ledamot i HRFs förbundsstyrelse, som själv har Menières sjukdom.

Skräddarsydd behandling

Vid seminariet medverkade bland annat leg. psykolog Ulla-Stina Johansson från Region Västra Götaland, som arbetar med ”multimodal rehabilitering” vid menière – en processinriktad behandlingsmodell, som tar upp medicinska, fysiologiska, sociala, psykologiska och existentiella aspekter:
– Man måste skräddarsy behandling för varje människa. Jag vill se till både kropp och själ. Det är viktigt.

Början på utvecklingsarbete

Personer med Menières sjukdom är en viktig medlemsgrupp inom HRF, men det kan ändå vara svårt att få igång lokala menièregrupper. Lördagens seminarium var början på ett arbete för att utveckla stödet, engagemanget och påverkansarbetet kring menièrefrågan i HRF.

Länkar

Fakta och råd om Menières sjukdom på Hörsellinjen.se 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.