Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-10-21">21 oktober 2016</time>

Bättre möjligheter att ringa via internet

I dag lanseras nya, förbättrade ”Ringa via internet” på Texttelefoni.se. Nu kommer tjänsten att fungera med fler webbläsare samt i läsplattor och smarta telefoner. Det går även att anpassa text och färg.

Tjänsten ”Ringa via internet” på Texttelefoni.se gör att hörselskadade och döva kan ringa med text till en taltelefon, och tvärtom, via webben. Det behövs alltså ingen texttelefon, vilket skapar ökad frihet.

Fungerar med alla webbläsare

Fram tills nu har möjligheterna att använda tjänsten varit begränsade, inte minst sedan flera vanliga webbläsare slutade stödja den teknik som tjänsten var byggd i. Men nu ändras det. Från och med i eftermiddag, den 21 oktober, ska ”Ringa via internet” fungera med alla vanliga webbläsare samt i läsplattor och smarta telefoner. Det enda som behövs är internetuppkoppling. I den nya versionen går det dessutom att välja typsnitt, storlek på text, färg på text samt färg på bakgrunden efter eget önskemål.

Post- och Telestyrelsen (PTS), som ansvarar för Texttelefoni.se, har låtit bygga om internetportalen ”Ringa via internet” utifrån önskemål och användartester bland döva, hörselskadade, dövblinda samt talskadade personer som är vana användare av tjänsten.

Kostnadsfritt, dygnet runt

Att ringa via internetportalen ”Ringa via internet” är kostnadsfritt. Texttelefonitjänsten är alltid öppen – dygnet runt, året om – och samtalen förmedlas ”ordagrant, neutralt och under total sekretess”.

Texttelefoni.se är även en förmedlingstjänst för samtal mellan texttelefoner, eller ip-telefoner, och vanliga taltelefoner. Du som vill ringa från texttelefon till taltelefon ringer 020 600 600. Du som vill ringa från taltelefon till texttelefon ringer 020 600 650. Tjänsten utförs av Eniro på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.