Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-03-12">12 mars 2014</time>

Bara 90 av landets kommuner har syn- och hörselinstruktör

För fem år sedan hade 230 kommuner syn- och hörselinstruktörer. I dag är det bara 90. Det här får allvarliga konsekvenser, säger HRF, som nyligen har tagit fram en ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer, tillsammans med Synskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda.

Projektets lilla film om vad en syn- och hörselinstruktör gör. 

Väldigt många äldre har syn- och/eller hörselnedsättning. Ändå försvinner tjänster för syn- och hörselinstruktörer runt om i landets kommuner. Antalet kommuner med syn- och hörselinstruktör har minskat från 230 till 90 på bara fem år, enligt syn- och hörselinstruktörföreningen, rapporterar Sveriges Radio. Det innebär att Inte ens en av tre kommuner har denna typ av stöd i dag.

Konsekvensen av detta är att allt färre äldre hörselskadade får stöd och verktyg för att självständigt klara sina dagliga liv. Det kan leda till försämrad livskvalitet, och ökar risken för isolering och hälsoproblem.

Utbildningssatsning ska ge nya syn- och hörselinstruktörer

För att hejda denna negativa utveckling har Hörselskadades Riksförbund (HRF) och organisationerna Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Synskadades Riksförbund (SRF) genomfört ett Arvsfondsprojekt för att ta fram en ny, utbildning för syn- och hörselinstruktörer.  Under våren uppmanas kommuner runt om i landet att skicka personal till nästa utbildning, i oktober 2014.

Praktisk hjälp och goda råd

Att få praktiskt stöd från en syn – och hörselinstruktör kan innebära ett stort lyft för individen. Det kan till exempel handla om att få hjälp att hantera sina hjälpmedel, få information om ny teknik som underlättar kommunikation och delaktighet, få hjälp med att kontakta hörselvården och, inte minst, att få råd och uppmuntran att umgås med andra och delta aktivt i samhällslivet.

En syn – och hörselinstruktör kan också informera anhöriga och utbilda personal inom hemtjänsten och vid särskilda boenden, så att de förstår vad det innebär att ha en hörselskada och också kan hjälpa till med grundläggande saker, som att byta batterier i hörapparaterna.

En resurs som gynnar alla

Den hjälp till självhjälp som syn – och hörselinstruktörer kan ge lönar sig även för kommunerna. Service- och hjälpbehovet minskar, äldregruppen blir friskare och fler kan bidra aktivt till en positiv samhällsutveckling. Allt detta medför inte bara ökad livskvalitet för den enskilde, utan också ekonomiska fördelar för samhället i stort.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.