Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-02-26">26 februari 2018</time>

Banken sa nej till texttelefon – diskriminerade döv kvinna

En döv kvinna som ville göra bankärenden via texttelefon fick nej av Skandiabanken. De litar inte på att förmedlingstjänsten lever upp till sekretesskraven.
– I grunden handlar det om diskriminering genom bristande tillgänglighet, vilket är förbjudet i lag, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.

När Skandiabanken skrev till en döv kvinna med frågor om ett bankkonto försökte hon kontakta dem via förmedlingstjänsten Texttelefoni.se. Men banken avvisade samtalet med hänvisning till att de inte kunde prata med henne om sekretessbelagda frågor via en texttelefoniförmedlare, av säkerhetsskäl. Det rapporterar nyhetssajten E55.

Tystnadsplikt inte tillräckligt för banken

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan texttelefon och taltelefon. En förmedlare läser upp vad som sägs för den som använder taltelefon och skriver vad som sägs till den som använder texttelefon.

– Kvinnan på banken sa att hon hade kunnat ta frågorna via telefon om jag varit hörande. Det var på grund av att jag ringde via texttelefon som hon vägrade att göra det, säger kvinnan till E55.

Enligt banken får inga hemliga uppgifter lämnas via en tredje part – och det spelar det ingen roll att de som arbetar på Texttelefoni.se har tystnadsplikt och förmedlar samtal under total sekretess.

En form av diskriminering

Att neka döva och hörselskadade möjligheten att ta kontakt via texttelefon är en form av diskriminering genom bristande tillgänglighet, anser HRF. Och det är inte tillåtet enligt diskrimineringslagen,konstaterar Mattias Lundekvam.

– Givetvis ska hörselskadade och döva kunna kontakta sin bank via texttelefoni, precis som hörande kan ringa via taltelefon.

Länkar

Banken diskriminerar – ingen myndighet har ansvaret (E55.se 2018-02-20)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.