Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-03-20">20 mars 2014</time>

”Avslå regeringens förslag om att stimulera införande av hörselcheckar”

Avslå regeringens förslag om att ålägga myndigheter att stimulera införandet av hjälpmedelscheckar runt om i landet. Det skriver HRF till Socialutskottet i dag. HRF efterlyser också en ny hjälpmedelsutredning, som belyser konsekvenserna av ”de experiment med hörselcheckar som nu pågår”.

Socialutskottet, med ordförande Anders W Jonsson (C) i spetsen, fick en skrivelse från HRF i dag.
Socialutskottet, med ordförande Anders W Jonsson (C) i spetsen, fick en skrivelse från HRF i dag.

På tisdag i nästa vecka, den 25 mars, ska riksdagens socialutskott behandla regeringens proposition om val av hjälpmedel, och det är inför detta möte HRF nu skriver till ledamöterna i utskottet (se nedan).

Regeringen föreslår inte någon lag om hjälpmedelscheckar, vilket är en viktig framgång för HRF. Däremot vill regeringen ge olika myndigheter i uppdrag att stimulera landstingen att införa fritt val-system med sådana checkar. Och det är en mycket dålig idé, anser HRF, som får stöd av oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Så här skriver HRF till Socialutskottet i dag:


Bästa ledamöter i Socialutskottet,

Den 25 mars behandlar ni proposition 2013/14:67: ”Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel”. Det blir ett viktigt ställningstagande som får konsekvenser för landets 450 000 hörselskadade med hörapparat. Därför är det viktigt att tänka efter – innan ni fattar beslut

Vi, Hörselskadades Riksförbund (HRF), vänder oss starkt emot den del av propositionen som innebär att ett flertal statliga myndigheter åläggs att verka för att individualiserade checksystem ska införas för hjälpmedel i samband med hörselrehabilitering. Detta system med hörselcheckar har redan prövats i Stockholms läns landsting och Region Skåne, och resultaten är nedslående.

Legitimerade audionomer hamnar på två stolar. De ska prova ut och ge neutral rådgivning angående hörapparater, men är samtidigt försäljare av hjälpmedel. Någon valmöjlighet finns inte heller för den enskilde audionomen. Systemet med hörselcheckar tvingar alla audionomer inom den primära hörselrehabiliteringen att ta på sig dessa dubbla roller. Detta strider mot de mest grundläggande principerna för såväl vårdetik som affärsetik.

Landstingets hörselcheck blir en grundersättning. Den som vill ha hjälpmedel utöver checknivån får betala ur egen kassa. Det innebär en betydande risk för att principen lika vård för alla bit för bit överges och att en ny verklighet smyger sig på där plånbokens storlek bestämmer hur bra du kan höra.

Tyvärr finns också exempel på hur privata försäljare utan landstingets insyn satt sitt pris på hörhjälpmedel samma nivå som hörselchecken. Det innebär ingen extra kostnad för den enskilde, men får till följd att skattepengar på ett oskäligt sätt hamnar i privata företags fickor. Varken Stockholms läns landsting eller Region Skåne har längre någon koll på vilka hörapparater som de med skattepengar finansierade hörselcheckarna används till.

Någon ordentlig uppföljning och konsekvensutredning av dessa och andra problem som uppstått med det system för ”fritt val av hjälpmedel” som införts i Stockholm och Skåne har inte genomförts. Att som propositionen föreslår ändå ge Myndigheten för delaktighet, en nyckelaktör för funktionshinderpolitiken i Sverige, Konkurrensverket och Socialstyrelsen i uppdrag att verka för att också andra landsting genomför liknande checksystem är oacceptabelt. Det är att utnyttja statliga myndigheter som ideologiska torpeder för en politik som inte levt upp till vad som förespeglats.

Vi uppmanar därför Socialutskottets ledamöter att avslå den del av propositionen som handlar om statliga myndigheters skyldighet att verka för ett individualiserat checksystem för hjälpmedel. Vi anser också att en ny hjälpmedelsutredning behöver tillsättas, som bland annat ska göra ordentliga genomlysningar och konsekvensanalyser av de experiment med hörselcheckar som nu pågår.
Det är vår förhoppning att Socialutskottets ledamöter är intresserade av ytterligare information i denna fråga. Läs mer på nedanstående länkar:
HRFs yttrande över propositionen Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)
HRFs syn på vårdval inom hörselvården

Med vänlig hälsning,
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.