Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-12-04">4 december 2013</time>

Audionombrist och påskyndade utprovningar när Östergötland inför vårdval

Orosmolnen hopar sig när Östergötland nu inför vårdval inom hörselvården. De privata mottagningarnas rekrytering gör att det uppstår audionombrist inom landstinget. Låga ersättningar till de privata mottagningarna ökar risken för kvalitetsförsämringar. Och audionomer förväntas genomföra hörapparatutprovningar på kortare tid.

HRF-distriktet i Östergötland har haft en bra dialog med landstinget om utformningen av det nya vårdvalsystemet. HRF har pekat på de brister som finns i andra landsting med vårdval, och landstinget har tagit till sig synpunkterna. Regelverket i Östergötland är därför tydligare och starkare än i andra delar av landet.

Hörcentraler läggs ner

Men nu visar det sig att landstinget inte riktigt lever upp till de löften man gett. HRF-distriktet har till exempel begärt att landstinget ska ha kvar sina hörcentraler så att det finns möjlighet att välja mellan landstingsdrivna mottagningar och privata mottagningar. Men trots tidigare löften om detta lägger landstinget nu ner hörcentraler i östra delen av länet, bland annat i Norrköping, som är landets tioende största stad.

Nyligen fick landstinget därför en skrivelse där HRF-distriktet skarpt ifrågasätter att landstinget nu slutar erbjuda hörapparatutprovningar i egen regi i Norrköping, i strid med tidigare överenskommelser. Landstinget skyller på audionombrist, men det köper inte distriktet: Om privata företag kan rekrytera audionomer, så varför inte landstinget?

Brist på audionomer

De privata mottagningarna har dessutom rekryterat audionomer från landstinget, vilket innebär att audionombristen inom landstinget, som var ett problem redan tidigare, har förvärrats. Bara en audionom ”utifrån” har rekryterats. Det är ett av skälen till att man lägger ner flera hörcentraler. Och nu befarar man dessutom att bristen på audionomer kan drabba landstingets fördjupade rehabilitering.

Audionomerna måste ”producera mer”

Den stora fördelen med vårdval är att köerna kan bli kortare när det finns fler hörselmottagningar att vända sig till. Men hur går det ihop om det totala antalet audionomer inte ökar? frågar SVT Östnytt. Landstingsrådet Fredrik Sjöstrand (M) svarar att de ”hoppas kunna stimulera audionomerna att producera mer helt enkelt”. Med andra ord: fler utprovningar på kortare tid.

HRF har sedan tidigare varnat för (pressmeddelande 2013-09-18) att landstingets ersättning till de företag som ska utföra hörapparatutprovningar i Östergötland har satts alldeles för lågt. Även detta innebär att det finns stor risk för att hörapparatutprovningarna måste skyndas på för att det inte ska bli för dyrt för företaget.

Påverkar vårdkvaliteten

En normal, okomplicerad utprovning av hörapparater kräver 3–4 besök. Det ska hinnas med en behovsanalys, flera olika hörselmätningar samt flera återbesök med justeringar av hörapparatens inställningar och däremellan möjlighet att under en tid prova hörapparaten i olika vardagsmiljöer.
– Ersättningsnivåerna i Östergötland kan omöjligen täcka in allt detta. Och självklart kommer det att påverka kvaliteten, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.