Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-03-13">13 mars 2019</time>

Årets HRF-inspiratörer 2019 finns i Mellerud!

Huvudporträtt på leende kvinna med kort, mörkt hår och mörka glasögon framför syrenbuske.
I april blir det styrelsemöte utomhus för Inger Andersson, ordförande för HRF Mellerud.

”Årets HRF-inspiratörer 2019” hittar vi i… Mellerud! HRF-föreningen i den lilla dalsländska kommunen ”skördar medlemsglädje och aktivt engagemang”, tycker förbundsstyrelsen, som delar ut priset på 10 000 kronor i maj.
Inspiratörer finns även i HRF Järfälla-Upplands Bro, som får hedersomnämnande för sitt mentorprojekt.

HRF-inspiratörer, vad är det?

”Årets HRF-inspiratörer” är en utmärkelse går till en förening eller ett distrikt, som har tagit ett initiativ som bidrar till att skapa och/eller utveckla medlemsengagemang och medlemsnytta inom HRF. Det kan vara en aktivitet, ett arbetssätt eller något annat initiativ som har positiva effekter av olika slag på medlemmarnas delaktighet, aktivitetsgrad, trivsel och praktiska nytta av medlemskapet. Utmärkelsen delas ut för första gången i år och består av ett diplom och 10 000 kronor, att användas i den egna verksamheten.
Jury för ”Årets HRF-inspiratörer” är förbundsstyrelsen, som även kan besluta om hedersomnämnande.

– Alldeles överväldigande! säger Inger Andersson, ordförande i HRF Mellerud (bilden), när hon just har fått beskedet om att Hörselskadades förening i Mellerud har tagit hem titeln ”Årets HRF-inspiratörer 2019”.

Och undra på det. Av över 170 föreningar och 22 distrikt har den lilla föreningen med drygt 200 medlemmar nu framhållits som en inspirationskälla för övriga HRF-Sverige.

”En stark röst i det lokala samhället”

Förbundsstyrelsens motivering lyder: ”HRF Mellerud är en förening som med värme och entusiasm förverkligar HRFs devis, ’Stark, synlig, hörselsmart’. Genom att odla en levande, tillgänglig gemenskap, med hörselhjälpare, hörseltester och hörselsmart kunskap, skördar föreningen medlemsglädje och aktivt engagemang för intressepolitiskt påverkansarbete om allt från slingor och ljudmiljö till hörselinstruktörer. HRF Mellerud visar hur vi hörselskadade tillsammans kan växa och få en stark röst i det lokala samhället. Det är inspirerande!”

I samband med förbundsmötet i slutet av maj får HRF Mellerud 10 000 kronor, att användas i den egna verksamheten.

Stolta över att vara HRFare

I Mellerud är HRF-föreningen välkänd, såväl bland beslutsfattare som allmänheten. En förening som syns och märks, både på olika arrangemang och i media. En röst man gärna lyssnar på när det ska fattas beslut. Just därför har föreningen kunnat påverka kommunen att förbättra ljudmiljön och kontrollera teleslingor i sina lokaler.

– Vi känner oss otroligt uppskattade när vi är ute i samhället. Till exempel när vi slingkollar eller träffar politiker, berättar Inger, som tror att påverkansarbetet är en viktig del av framgången.
– Det finns en glädje och stolthet i att vara med i vår förening.

Populär och växande förening

HRF Mellerud är också en populär mötesplats med god stämning, där många gärna vill vara med och hjälpa till med smått och stort. Den som hinner och vill kan vara mycket aktiv och delta i påverkansarbetet eller vara hörselhjälpare. Men det går också bra att vara passiv medlem eller att bara komma någon gång ibland och hjälpa till att brygga kaffe, förklarar Inger Andersson.

Dessutom är det lätt att få kontakt med föreningen. Varje torsdag är det öppet i föreningslokalen, med hörselhjälpare på plats. En gång i månaden är det hörseltestartorsdag, då föreningen bjuder in till hörseltest med HRFs Hörseltestaren.

Det har gett resultat. I dag är HRF Mellerud en förening som växer, år från år.

”Värnar hörselskadades rätt till hörselvård”

Mellerud är inte ensamma om att inspirera. Förbundsstyrelsen hade en svår uppgift när det gällde att utse Årets HRF-inspiratörer, och valde därför att ge Hörselskadades förening i Järfälla-Upplands Bro ett hedersomnämnande.

HRF Järfälla-Upplands Bro uppmärksammas för sina mentorer, som följer med den som önskar till hörselmottagningen vid hörapparatutprovning. I Stockholms län finns ett system med hörselcheckar och privata mottagningar, som har medfört att de flesta uppmanas att köpa sina hörapparater, ibland till dryga kostnader. Mentorerna bevakar att den enskildes rättigheter respekteras.

Förbundsstyrelsens motivering till hedersomnämnandet är: ”Med sitt mentorprojekt räcker HRF Järfälla-Upplands Bro ut en pålitlig och hörselsmart hand till sina medlemmar, och ger tryggt och kunnigt stöd i en tid då vägen till hörselvård kantas av vilseledande information och krass business. Detta nyskapande initiativ ger medlemskapet ytterligare en dimension av nytta och värde, samtidigt som det värnar hörselskadades rätt till hörselvård efter behov, inte plånbok.”

Läs mer om mentorprojektet i Auris nr 7-2018.

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.