Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-11-01">1 november 2017</time>

Arbetsförmedlingen får kritik för ”vilseledande siffror”

Golvskylt med Arbetsförmedlingens logotyp.

Arbetsförmedlingen sprider ”gravt vilseledande siffror” om antalet hörselskadade i yrkesverksam ålder, anser HRF. Det finns över 700 000 med hörselnedsättning – sju gånger fler än vad Arbetsförmedlingen påstår i en ny rapport. ”Olyckligt”, medger myndigheten i ett brev till HRF.

Nyligen släppte HRF rapporten ”Hörselskadade i siffror 2017”. Där konstateras att ungefär 712 000 personer i yrkesverksam ålder, 16–64 år, har en hörselnedsättning. Det motsvarar cirka 12 procent av landets arbetstagare.

Dessa siffror håller hög statistisk säkerhet. De har tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB), som varje år genomför levnadsnivåundersökningar (ULF/SILC), och bygger på ett genomsnitt för åren 2014-2016.

Missar 600 000

Trots det hävdar Arbetsförmedlingen att antalet med hörselnedsättning bara är 105 000 i åldern 16-64 år. Alltså bara en sjundedel av det verkliga antalet. Uppgifterna publicerades i april, i rapporten ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016”.

Att Arbetsförmedlingen missar 600 000 beror på att endast de som har angett att de har en ”funktionsnedsättning” har fått frågan om de har en hörselnedsättning. De flesta med nedsatt hörsel tänker inte på sig själva som personer med funktionsnedsättning och faller därmed bort.

”Grovt sakfel”

De felaktiga siffrorna handlar inte bara om en liten statistisk variation. Det är ett ”grovt sakfel” som är ”vilseledande”, konstaterar HRF i en mycket kritisk skrivelse till Arbetsförmedlingen.

Detta kan få allvarliga konsekvenser. Inte minst finns det risk för felaktiga prioriteringar: ”Det blir logiskt att avsätta mindre resurser för specialiststöd, hjälpmedel och vägledning till en grupp bestående av drygt 100 000 personer än till en grupp bestående av drygt 700 000 personer”, skriver HRF.

Fel fakta kan därmed ”försvåra och försena åtgärder för att göra arbetsmarknaden fullt ut tillgänglig för hörselskadade”.

Medger att det är ”olyckligt”

Arbetsförmedlingen medger nu att deras rapport kan ge en ”felaktig bild” och att det är ”olyckligt”. De lovar att ”se över möjligheterna att ge relevanta referensbilder i fall där siffror på detta flagranta sätt avviker”.

Men HRF nöjer sig inte med det, utan vill ha tydliga utfästelser om att myndigheten fortsättningsvis endast ska använda sig av de relevanta SCB-siffrorna ur levnadsnivåundersökningarna. Den frågan kommer att diskuteras senare i november, när HRF träffar Arbetsförmedlingen för Brukarråd.

Foto: Studio CA

Länkar

Fel fakta om hörselskadade kan ge minskat engagemang för tillgänglig arbetsmarknad (HRFs skrivelse till Arbetsförmedlingen 2017-10-12)

”Hörselskadade i siffror 2017”, statistikrapport från HRF (pdf)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.