Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-04-30">30 april 2014</time>

”Är hörselskadade välkomna på första maj-tal och valmöten?”

Är hörselskadade välkomna på första maj-tal och valmöten? Den frågan ställer HRF och Unga Hörselskadade i brev till alla de politiska partierna, och uppmanar dem att ordna teleslinga, skrivtolkning och teckenspråkstolkning vid tal och möten.

Kommer hörselskadade att kunna uppfatta vad Stefan Löfven och andra talare säger på första maj?
Kommer hörselskadade att kunna uppfatta vad Stefan Löfven och andra talare säger på första maj?

I morgon, torsdag, är det första maj och runt om i landet har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och övriga arbetarrörelsen arrangemang med tal och debatter. Och många fler valmöten väntar. Samtliga politiska partier kommer att ha en mängd arrangemang under de kommande månaderna, när nu valrörelsen drar igång på allvar.

Är valmötena tillgängliga för oss?

Men kommer hörselskadade att kunna uppfatta vad som sägs vid olika valmöten? Det undrar Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Unga Hörselskadade (UH), som nyligen skickade brev till riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ, där vi uppmanar dem att säkerställa att mötesansvariga har tänkt på tillgängligheten, och ordnat teleslingor och tolkar vid partiarrangemang runt om i landet.

En viktig demokratifråga

”Det finns cirka 1,4 miljoner hörselskadade i Sverige – i alla delar av landet, i alla åldrar, i alla delar av samhället. Det är en stor väljargrupp, som inget parti har råd att missa”, konstaterar HRF och UH, som också framhåller att tillgänglighet vid politiska möten är en principiellt viktig fråga: ”Det handlar om demokrati och grundläggande, medborgerliga rättigheter. Om inte alla får möjlighet att följa och aktivt delta i det offentliga, politiska samtalet – har vi då en demokrati värd namnet?”

”Svensk politik hörs för dåligt!”

HRF har tagit fram ett valblad kallat ”Svensk politik hörs för dåligt” (pdf), som inte bara beskriver vår syn på frågan, utan också ger praktisk information om vad som krävs för att åstadkomma tillgänglighet för hörselskadade.

Läs mer om HRFs valfrågor >>

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.