Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-03-17">17 mars 2023</time>

Ny utredning riktar allvarlig kritik mot ”Friare val” i Skåne

Ännu en utredning pekar på mycket allvarliga brister inom hörselvården i Region Skåne. Allt fler köper sina hörapparater privat, helt i onödan. Det finns ”risk att patienter uppmuntras av förskrivaren att välja Friare val”, enligt utredningen.

”Det kan finnas ekonomiska incitament kopplat till förskrivningsmönster som kan innebära att valfriheten för patienterna påverkas av det utbud som mottagningar presenterar.”

Så står det i en ny utredning om Region Skånes system ”Friare val av hjälpmedel, rekvisition hörapparat”. På ren svenska innebär det att patienter styrs mot att köpa vissa hörapparater, utifrån vad mottagningen tjänar bäst på, snarare än den enskildes behov.

Med andra ord: Patientens valfrihet begränsas av mottagningens försäljningsintressen.

”Ännu en bekräftelse”

Att Region Skånes egen utredning avslöjar stora problem inom hörselvården, det förvånar inte HRF, som i tio års tid har uppmanat Skåne att avveckla systemet med hörselcheckar (Friare val”).

– Den nya rapporten är bara ännu en bekräftelse på att det här systemet inte alls fungerar, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam, i en kommentar till Kristianstadsbladet.

Alarmerande ökning

När Region Skåne införde ”Friare val av hjälpmedel, rekvisition hörapparat” 2010 var det tänkt som ett komplement till Region Skånes upphandlade hörapparatsortiment. Ett undantag som var relevant endast för enstaka patienter.

Men den nya utredningen presenterar alarmerande siffror om att andelen förskrivningar inom Friare val har ökat markant under de senaste fem åren, från 20 procent (2017) till nästan 65 procent (2022).

Utmärkt hörapparatsortiment

Det här är anmärkningsvärt, eftersom Region Skånes upphandlade hörapparatsortiment består av ”marknadens mest avancerade hörapparater från olika produktleverantörer”, enligt både regionen och oberoende experter inom hörteknik.

För de flesta finns det därmed ingen anledning att köpa hörapparater utanför regionens sortiment. Det finns tvärtom risk att då få sämre hörapparater.

Ägarintressen styr den enskildes vård

Så varför ökar andelen skåningar som köper hörapparater privat?

Ja, den nya utredningen konstaterar att två stora hörapparatkoncerner äger hälften av de privata auktoriserade audionommottagningarna i Skåne. Andra mottagningar har ibland samarbeten och kundavtal direkt med hörapparatleverantörer. Därmed styr ägarintressen innehållet i vården och den enskildes möjligheter att välja hörapparater.

Behöll system, trots allvarliga brister

Redan för fyra år sedan kom en regionutredning som fullständigt dömde ut ”Friare val av hjälpmedel, rekvisition hörapparat”, som systemet formellt heter.

Utredningen konstaterade att det var dåligt för både patienterna och regionen. De som tjänade på det var framför allt två stora hörapparatkoncerner, som äger kedjor av privata audionommottagningar.

Ändå beslutade den politiska majoriteten att fortsätta med systemet, som om ingenting hänt. ”Skamligt” ansåg HRF, som konstaterade att de styrande politikerna vände ryggen åt fakta och medvetet valde att gynna två hörapparattillverkare, på hörselskadades och regionens bekostnad.

Har ”lagts till handlingarna”

Det finns i dag ingenting som tyder på att den nya utredningen kommer att leda till förändringar av Friare val-systemet i Skåne. Majoriteten i den ansvariga Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden röstade för att ”lägga utredningen till handlingarna”.

– Eftersom det här handlar om vårdval lämnas det över till HSN (hälso- och sjukvårdsnämnden) som ansvarar för just vårdvalen, säger nämndens ordförande, Per Einarsson (KD), till Kristianstadsbladet.

Det är emellertid högst oklart om HSN kommer att behandla frågan. Och Per Einarsson lovar bara att hans nämnd ska fortsätta diskutera frågan:

– Under året så ska vi ta steg mot att göra förbättringar inom detta område. Det vi vill komma åt är att det blir tydligt för medborgarna att här finns ett upphandlat sortiment med hög kvalitet och bra teknik, samt andra alternativ. Vi har förstått det finns en risk att man blir övertalad till något annat, och det är det vi diskuterar och ska återkomma med ett ärende om.

Kritik från tunga, statliga instanser

Även flera statliga instanser har varit mycket kritiska till Fritt val-systemen i Stockholm och Skåne.

SocialstyrelsenHjälpmedelsutredningen och Statens medicinsk-etiska råd har kallat systemen ”oetiska” och har bedömt att de medför stor risk för vårdkvaliteten, med negativa konsekvenser för både patienterna och samhället.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.