Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-03-17">17 mars 2023</time>

Ny utredning riktar allvarlig kritik mot ”Friare val” i Skåne

Ännu en utredning pekar på mycket allvarliga brister inom hörselvården i Region Skåne. Allt fler köper sina hörapparater privat, helt i onödan. Det finns ”risk att patienter uppmuntras av förskrivaren att välja Friare val”, enligt utredningen.

”Det kan finnas ekonomiska incitament kopplat till förskrivningsmönster som kan innebära att valfriheten för patienterna påverkas av det utbud som mottagningar presenterar.”

Så står det i en ny utredning om Region Skånes system ”Friare val av hjälpmedel, rekvisition hörapparat”. På ren svenska innebär det att patienter styrs mot att köpa vissa hörapparater, utifrån vad mottagningen tjänar bäst på, snarare än den enskildes behov.

Med andra ord: Patientens valfrihet begränsas av mottagningens försäljningsintressen.

”Ännu en bekräftelse”

Att Region Skånes egen utredning avslöjar stora problem inom hörselvården, det förvånar inte HRF, som i tio års tid har uppmanat Skåne att avveckla systemet med hörselcheckar (Friare val”).

– Den nya rapporten är bara ännu en bekräftelse på att det här systemet inte alls fungerar, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam, i en kommentar till Kristianstadsbladet.

Alarmerande ökning

När Region Skåne införde ”Friare val av hjälpmedel, rekvisition hörapparat” 2010 var det tänkt som ett komplement till Region Skånes upphandlade hörapparatsortiment. Ett undantag som var relevant endast för enstaka patienter.

Men den nya utredningen presenterar alarmerande siffror om att andelen förskrivningar inom Friare val har ökat markant under de senaste fem åren, från 20 procent (2017) till nästan 65 procent (2022).

Utmärkt hörapparatsortiment

Det här är anmärkningsvärt, eftersom Region Skånes upphandlade hörapparatsortiment består av ”marknadens mest avancerade hörapparater från olika produktleverantörer”, enligt både regionen och oberoende experter inom hörteknik.

För de flesta finns det därmed ingen anledning att köpa hörapparater utanför regionens sortiment. Det finns tvärtom risk att då få sämre hörapparater.

Ägarintressen styr den enskildes vård

Så varför ökar andelen skåningar som köper hörapparater privat?

Ja, den nya utredningen konstaterar att två stora hörapparatkoncerner äger hälften av de privata auktoriserade audionommottagningarna i Skåne. Andra mottagningar har ibland samarbeten och kundavtal direkt med hörapparatleverantörer. Därmed styr ägarintressen innehållet i vården och den enskildes möjligheter att välja hörapparater.

Behöll system, trots allvarliga brister

Redan för fyra år sedan kom en regionutredning som fullständigt dömde ut ”Friare val av hjälpmedel, rekvisition hörapparat”, som systemet formellt heter.

Utredningen konstaterade att det var dåligt för både patienterna och regionen. De som tjänade på det var framför allt två stora hörapparatkoncerner, som äger kedjor av privata audionommottagningar.

Ändå beslutade den politiska majoriteten att fortsätta med systemet, som om ingenting hänt. ”Skamligt” ansåg HRF, som konstaterade att de styrande politikerna vände ryggen åt fakta och medvetet valde att gynna två hörapparattillverkare, på hörselskadades och regionens bekostnad.

Har ”lagts till handlingarna”

Det finns i dag ingenting som tyder på att den nya utredningen kommer att leda till förändringar av Friare val-systemet i Skåne. Majoriteten i den ansvariga Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden röstade för att ”lägga utredningen till handlingarna”.

– Eftersom det här handlar om vårdval lämnas det över till HSN (hälso- och sjukvårdsnämnden) som ansvarar för just vårdvalen, säger nämndens ordförande, Per Einarsson (KD), till Kristianstadsbladet.

Det är emellertid högst oklart om HSN kommer att behandla frågan. Och Per Einarsson lovar bara att hans nämnd ska fortsätta diskutera frågan:

– Under året så ska vi ta steg mot att göra förbättringar inom detta område. Det vi vill komma åt är att det blir tydligt för medborgarna att här finns ett upphandlat sortiment med hög kvalitet och bra teknik, samt andra alternativ. Vi har förstått det finns en risk att man blir övertalad till något annat, och det är det vi diskuterar och ska återkomma med ett ärende om.

Kritik från tunga, statliga instanser

Även flera statliga instanser har varit mycket kritiska till Fritt val-systemen i Stockholm och Skåne.

SocialstyrelsenHjälpmedelsutredningen och Statens medicinsk-etiska råd har kallat systemen ”oetiska” och har bedömt att de medför stor risk för vårdkvaliteten, med negativa konsekvenser för både patienterna och samhället.

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.