Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-12-26">26 december 2022</time>

Allt svårare för hörselskadade att få arbetshjälpmedel

Allt fler hörselskadade får avslag när de ansöker om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.
Men HRF har krävt att regeringen ska ändra regelverket – och det kan vara på gång. Socialförsäkringsministern har inlett en översyn, enligt Sveriges Radios Ekot.

Under de senaste åren har allt fler hörselskadade arbetstagare hamnat i kläm när de ansöker om arbetshjälpmedel. Försäkringskassan anser att om ett hjälpmedel kan vara till nytta även privat, då är det inte är deras ansvar, utan hörselvårdens. Men hörselvården provar inte ut arbetshjälpmedel.

Hörselskadade hamnar därmed i ett Moment 22.

– För mig är det inte intressant vem som är skyldig, eller vem som har ansvaret. Bara de kommer till en lösning så vi inte blir drabbade och hamnar mitt emellan, säger hörselskadade Sigrlinn Doverstål till Ekot i Sveriges Radio.

Fick avslag, trots behov

Sirglinn fick avslag på sin ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel, trots att hon är beroende av hörteknik i sitt arbete som ekonomisupport på ett stort byggvaruhus.

Hon har fått arbetshjälpmedel tidigare, men nu bedömde Försäkringskassan att Sigrlinn hör så dåligt att hon hypotetiskt skulle kunna ha nytta av hjälpmedlen även utanför jobbet. Även om hon inte gör det.

– Det krävs ju i jobbet att jag måste höra vad som sägs. Jag har inte samma behov privat. Privat kan jag välja situationerna själv, hur mycket jag behöver höra, säger Sigrlinn Doverstål till Ekot i Sveriges Radio.

Regeringen uppmanas ändra regler

Sigrlinn är inte ensam. Allt fler hörselskadade berättar att de har fått avslag, med hänvisning till regionens hörselvård, som inte har resurserna, kompetens eller uppdrag att prova ut arbetshjälpmedel.

Försäkringskassans bedömningar ändrades efter en dom i kammarrätten 2018. Allmänna Ombudet vann då en överklagan av Försäkringskassans beslut att bifalla vissa hjälpmedel till gravt hörselskadade.

”Förlorar mycket”

HRF har uppmanat regeringen att snarast ändra den förordning som styr Försäkringskassans bidrag till arbetshjälpmedel, i en skrivelse till socialförsäkringsministern och arbetsmarknadsministern (pdf). Och det brådskar. För varje dag om går ökar risken för att hörselskadade förlorar fotfästet på arbetsmarknaden, helt i onödan.

– Den politiska viljan är ju att folk ska kunna vara i arbete. Får du inte dina hjälpmedel så kan du inte vara i arbete. Man förlorar rätt mycket ekonomiskt på det, både som privatperson och som samhälle, säger Susanna Ahlström, HRFs förbundsstyrelse, till Sveriges Radio Ekot.

Ministern vill ”täppa till några hål”

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger att det är ”en komplicerad fråga”, men är positiv till HRFs begäran och uppger att en översyn är påbörjad:

– Det är klart det går ju att titta på om man lite snabbt kan täppa till några av de hålen åtminstone, säger hon till SR Ekot.

Även Försäkringskassan vill ändra

Även Försäkringskassan beklagar att människor faller mellan stolarna, utan de hjälpmedel de behöver för att klara jobbet:

– Vi ser ett stort behov av att se över nuvarande regelverk för att modernisera och harmonisera det. Vår nuvarande förordning är från 1991 och är inte anpassad utifrån de arbetshjälpmedel som nu finns, säger Daniel Hansson, områdeschef och ansvarig för arbetshjälpmedel på Försäkringskassan till Ekot.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.