Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-04-05">5 april 2017</time>

Äldre hörselskadade i särskilt stor fara vid brand

Brand i hus med brandmän framför.
Foto: Ada Be

De flesta som dör i bränder är äldre – och de har ofta en hörselnedsättning.
– Många hörselskadade lever farligt i sina egna hem. Så varför informerar hörselvården sällan om varseblivning? Det skulle rädda liv, säger Cecilia Uneram, brandingenjör, Brandskyddsföreningen.

Över 40 procent av alla som är 75 år och äldre har en hörselnedsättning, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Det handlar alltså om en stor befolkningsgrupp, som är särskilt utsatt vid brand. Även äldre med nedsatt rörelseförmåga, demenssjukdom och andra hälsoproblem löper större risk att råka illa ut.

Drabbas hårdast när det brinner

– Det är inte hos äldre det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när en eldsvåda inträffar. Risken ökar kraftigt med stigande ålder, säger Cecilia Uneram.

I situationer där det finns en fungerande brandvarnare löper personer som är 75+ hela tre gånger så stor risk att omkomma i en brand som personer som är under 75 år, visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Risken är störst för äldre som bor själva.

”Får inte ens information”

Men det går att ändra på det här, med ganska enkla medel, försäkrar Cecilia Uneram. Bland annat skulle hon vilja att hörselvården tar ett större ansvar:
– De flesta som kommer till hörselvården i dag får inte ens information om varseblivning i hemmet av sin audionom. Att fler blir medvetna om riskerna och vilka lösningar som finns skulle göra stor skillnad, säger hon.

Cecilia Uneram, brandingenjör
Cecilia Uneram, brandingenjör från Brandskyddsföreningen, tar sin egen mormor som exempel när hon pratar brandsäkerhet för äldre.

Inte svårt eller dyrt

Just nu är Cecilia Uneram (bilden) ute och föreläser om brandsäkerhet för äldre på en serie seminarier som Brandskyddsföreningen anordnar runt om i landet. Syftet är att öka kunskapen hos kommunerna om hur de kan samverka inom den egna kommunen för att ge äldre och andra utsatta grupper ett bättre brandskydd. Räddningstjänst, vård- och omsorgspersonal och många andra måste hjälpas åt med att jobba strukturerat, systematiskt och förebyggande, anser Brandskyddsföreningen.

– Tyvärr är det många kommuner som genast frågar ”vem ska betala” när vi tar upp brandskydd hos äldre, berättar Cecilia Uneram.
– Vi brukar säga att alla kommuner borde satsa på hembesök, med inventering av vilket brandskydd som passar den enskilde individens förutsättningar. Det skulle rädda liv och behöver inte vara särskilt svårt eller dyrt.

HRF vill ha tillgängliga larm

Frågan om hörselskadades säkerhet tas upp i HRFs handlingsprogram för 2017-2020, som kongressen har beslutat om. Där står bland annat att förbundet ska driva krav på lagstiftning eller andra regleringar som kräver att utrymningslarm och andra säkerhetslarm i offentliga och publika lokaler ska vara tillgängliga för hörselskadade och döva.

Länkar

Så kan fler äldre räddas vid brand (Brandskyddsföreningen, pressmeddelande 2017-04-02)

Så räddas äldre undan dödsbrand (TT 2017-04-02)


Ur Mål C.4: Att skapa ökad trygghet i hörselskadades vardag, HRFs handlingsprogram 2017-2020
Bristande tillgänglighet för hörselskadade är inte bara diskriminerande. Det skapar också stora praktiska problem och otrygghet i vardagen – och kan, i värsta fall, leda till att hörselskadade utsätts för livsfara. I dag är de flesta utrymningslarm och andra viktiga larm runt om i samhället inte tillgängliga för hörselskadade. Det är också vanligt att hörselskadade missar viktiga meddelanden i olika krissituationer, eftersom sådana besked oftast förmedlas via högtalare och audiovisuella medier utan text. Det här innebär att hörselskadade utsätts för onödiga risker.
Förbundet ska driva krav på lagstiftning eller andra regleringar som kräver att utrymningslarm och andra säkerhetslarm i offentliga och publika lokaler är tillgängliga för hörselskadade och döva.

 

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.