Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

Akut audionombrist orsakar årslånga köer

Foto: iStock

I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
”Förödande”, säger HRF.

I de flesta av landets regioner måste en del patienter vänta över ett år på hörapparater, rapporterar Sveriges Radio. På sina håll är nu väntetiden till påbörjad utprovning uppe i 18-24 månader, vilket är långt ifrån den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar.

Att hörselskadade måste vänta i både ett och två år är något av en katastrof för de som drabbas, konstaterar HRF. I förlängningen innebär det även ett samhällsproblem, med risk för ökad ohälsa och sjukskrivningar.

För få nya audionomer

Orsaken är brist på audionomer. Det tillkommer för få nya audionomer i förhållande till behovet. Det är för få sökande till utbildningarna och för få som fullföljer studierna.

Antalet utexaminerade audionomer har sjunkit med elva procent mellan 2017 och 2021, uppger fackföreningen SRAT Audionomerna. De pekar på att det bara finns fyra utbildningsorter: Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro.
I Norrland finns ingen audionomutbildning och där är också audionombristen som störst.

Behövs utbildning på fler orter

Det finns intresse för att få igång audionomutbildningar på fler orter, bland annat i Uppsala och Umeå. Men samtidigt hade Lunds universitet svårt att fylla sina utbildningsplatser vid senaste antagningen, vilket innebär att problemet också beror på svagt intresse för att bli audionom.

Yrket är för okänt och hörselvård har för låg status, anser flera bedömare.

Många har lämnat yrket

Att många audionomer har lämnat yrket beror på pensionsavgångar, men också att arbetsuppgifter och förutsättningar i yrket har ändrats en hel del de senaste åren. Det handlar också om lön och arbetsmiljö, enligt facket.

― Många audionomer lämnar yrket för att löneutvecklingen är för svag och för att arbetsbelastningen är för hög. Jag tycker att arbetsgivare måste anstränga sig mer för att behålla erfarna audionomer, till exempel med bättre karriärvägar, säger Cecilia Laurell, ordförande i SRAT Audionomerna.

Efterfrågan har ökat

Audionombristen beror också på att efterfrågan har ökat. Det finns numera fler privata hörselmottagningar och fler audionomtjänster. men det handlar också om att fler med hörselnedsättning tar tag i sin hörselsituation och söker vård.


”Förödande med långa väntetider”

TRANSKRIPT:

Monica Titor, reporter: Upp till ett års väntan på ett första besök hos audionomen för hörapparat. Så ser det ut i Uppsala län och i övriga landet. ”Förödande för den som inte hör”, menar Hörselskadades Riksförbund.
En av dem som fått vänta är Leif Wall i Knivsta.

Leif Wall, HRF: Att vara hörselskadad, det är något som berör hela familjen. Man uppfattar inte vad de säger, helt enkelt. Det är som att de står och mumlar. Man hör ljud, men det är som vissa bokstäver faller bort.

Reporter: Agneta Nilsson-Palm är verksamhetschef på audionommottagningen i Uppsala.

Agneta Nilsson-Palm: Ja, det stämmer att de har ökat, våra väntetider. Tio, elva månader, tyvärr.

Reporter: Och det här är den första väntetiden. Sedan ska man vidare och då blir det ytterligare tid att vänta.

Agneta Nilsson-Palm, verksamhetschef: När man gör en hörselundersökning och vi upptäcker att personen har en grav hörselnedsättning – då kan vi remittera vidare till hörcentralen i Uppsala. Och där kan det också bli en väntetid. Upp till ett år, kanske. Så att det blir långa väntetider.

Reporter: I värsta fall kan man få vänta två år, sammanlagt?

Agneta Nilsson-Palm: Ja, så kan det bli.

Reporter: Hur ska man få bukt med det här, att det är så långa väntetider?

Agneta Nilsson-Palm: Audionomer är ett bristyrke. Vi har väldigt svårt att rekrytera audionomer till våra verksamheter. Det här är ett problem i hela Sverige. Det är ett nationellt problem.

Reporter: I dag kan man utbilda sig till audionom i Örebro, Göteborg och Stockholm. Men det skulle behövas fler utbildningsorter, menar hörselvården.

Agneta Nilsson-Palm: Vi har från Hörselvården inom regionen lämnat in en ansökan om att starta en utbildning i Uppsala. Vi ser att det skulle vara väldigt bra om det kunde bli så.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Autotextning ersätter direkttextning när SVT sparar
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-04">4 oktober 2023</time>

  Autotextning ersätter direkttextning när SVT sparar

  Autotextning istället för direkttextning. Det är en av förändringarna när SVT nu genomför ett stort sparpaket på 200 miljoner kronor.
  - SVT har lovat oss att de inte kommer sänka nivån när det gäller textningens kvalitet. Och det förutsätter vi att de lever upp till, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.