Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

Akut audionombrist orsakar årslånga köer

Foto: iStock

I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
”Förödande”, säger HRF.

I de flesta av landets regioner måste en del patienter vänta över ett år på hörapparater, rapporterar Sveriges Radio. På sina håll är nu väntetiden till påbörjad utprovning uppe i 18-24 månader, vilket är långt ifrån den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar.

Att hörselskadade måste vänta i både ett och två år är något av en katastrof för de som drabbas, konstaterar HRF. I förlängningen innebär det även ett samhällsproblem, med risk för ökad ohälsa och sjukskrivningar.

För få nya audionomer

Orsaken är brist på audionomer. Det tillkommer för få nya audionomer i förhållande till behovet. Det är för få sökande till utbildningarna och för få som fullföljer studierna.

Antalet utexaminerade audionomer har sjunkit med elva procent mellan 2017 och 2021, uppger fackföreningen SRAT Audionomerna. De pekar på att det bara finns fyra utbildningsorter: Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro.
I Norrland finns ingen audionomutbildning och där är också audionombristen som störst.

Behövs utbildning på fler orter

Det finns intresse för att få igång audionomutbildningar på fler orter, bland annat i Uppsala och Umeå. Men samtidigt hade Lunds universitet svårt att fylla sina utbildningsplatser vid senaste antagningen, vilket innebär att problemet också beror på svagt intresse för att bli audionom.

Yrket är för okänt och hörselvård har för låg status, anser flera bedömare.

Många har lämnat yrket

Att många audionomer har lämnat yrket beror på pensionsavgångar, men också att arbetsuppgifter och förutsättningar i yrket har ändrats en hel del de senaste åren. Det handlar också om lön och arbetsmiljö, enligt facket.

― Många audionomer lämnar yrket för att löneutvecklingen är för svag och för att arbetsbelastningen är för hög. Jag tycker att arbetsgivare måste anstränga sig mer för att behålla erfarna audionomer, till exempel med bättre karriärvägar, säger Cecilia Laurell, ordförande i SRAT Audionomerna.

Efterfrågan har ökat

Audionombristen beror också på att efterfrågan har ökat. Det finns numera fler privata hörselmottagningar och fler audionomtjänster. men det handlar också om att fler med hörselnedsättning tar tag i sin hörselsituation och söker vård.


”Förödande med långa väntetider”

TRANSKRIPT:

Monica Titor, reporter: Upp till ett års väntan på ett första besök hos audionomen för hörapparat. Så ser det ut i Uppsala län och i övriga landet. ”Förödande för den som inte hör”, menar Hörselskadades Riksförbund.
En av dem som fått vänta är Leif Wall i Knivsta.

Leif Wall, HRF: Att vara hörselskadad, det är något som berör hela familjen. Man uppfattar inte vad de säger, helt enkelt. Det är som att de står och mumlar. Man hör ljud, men det är som vissa bokstäver faller bort.

Reporter: Agneta Nilsson-Palm är verksamhetschef på audionommottagningen i Uppsala.

Agneta Nilsson-Palm: Ja, det stämmer att de har ökat, våra väntetider. Tio, elva månader, tyvärr.

Reporter: Och det här är den första väntetiden. Sedan ska man vidare och då blir det ytterligare tid att vänta.

Agneta Nilsson-Palm, verksamhetschef: När man gör en hörselundersökning och vi upptäcker att personen har en grav hörselnedsättning – då kan vi remittera vidare till hörcentralen i Uppsala. Och där kan det också bli en väntetid. Upp till ett år, kanske. Så att det blir långa väntetider.

Reporter: I värsta fall kan man få vänta två år, sammanlagt?

Agneta Nilsson-Palm: Ja, så kan det bli.

Reporter: Hur ska man få bukt med det här, att det är så långa väntetider?

Agneta Nilsson-Palm: Audionomer är ett bristyrke. Vi har väldigt svårt att rekrytera audionomer till våra verksamheter. Det här är ett problem i hela Sverige. Det är ett nationellt problem.

Reporter: I dag kan man utbilda sig till audionom i Örebro, Göteborg och Stockholm. Men det skulle behövas fler utbildningsorter, menar hörselvården.

Agneta Nilsson-Palm: Vi har från Hörselvården inom regionen lämnat in en ansökan om att starta en utbildning i Uppsala. Vi ser att det skulle vara väldigt bra om det kunde bli så.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.