Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-06-16">16 juni 2021</time>

Funkisrörelsen lämnade arbetsmarknadspolitiskt program till arbetsmarknadsministern

På onsdagen överlämnade funktionshinderrörelsen ett arbetsmarknadspolitiskt program till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Ett program med krav på reformer för personer med funktionsnedsättning, undertecknat av HRF och 49 andra organisationer.

Totalt 50 organisationer inom funktionshinderrörelsen, däribland Hörselskadades Riksförbund (HRF), har tagit fram ett program med 73 krav på reformer inom arbetsmarknadspolitiken.

Det digitala överlämnandet leddes av Elisabeth Wallenius, som representant Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer, och HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam, som representant för de organisationer som inte ingår i paraplysamarbetet.

Fler åtgärder krävs från politiken

Båda två poängterade att det inte räcker med enstaka åtgärder från politiken, de pekade även på den samsyn som råder inom rörelsen gällande de problem som finns för att personer med funktionsnedsättning ska få och inte minst behålla ett jobb.

– Vi vill att vårt program ska bli grund för en nystart för arbetsmarknadspolitiken när det gäller personer med funktionsnedsättning. Området har varit eftersatt under en lång period och mycket kan göras, sa Mattias Lundekvam till arbetsmarknadsministern.

Fokus på utmaningar och lösningar

Programmet består av 73 förslag som funktionshinderorganisationerna anser vara fullt genomförbara. Förslagen pekar på de utmaningar som finns, men visar även på möjliga lösningar.

En enkel, men viktig, åtgärd är att byta ut termen ”nedsatt arbetsförmåga”, som används av myndigheter och andra inom arbetsmarknadsområdet.

– Vi menar att termen ”nedsatt arbetsförmåga” måste bort. Det är generaliserande och förstärker bara unkna fördomar att vi som individer är en belastning för samhället. Utgångspunkten blir vad vi inte klarar av, i stället för att fokusera på det vi kan, säger Mattias Lundekvam i en intervju med tidningen Syre..

Fortsatt dialog

Det blev ett uppskattat möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som tackade för förslagen och meddelade att hon ser fram emot en fortsatt dialog om frågorna.

Nödvändiga arbetsmarknadsreformer – funktionsrättsrörelsens 73-punktsprogram (2021-06-16).

Relaterade nyheter

 • 4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning
  Man med gula hörlurar framför datorn, med ansiktet bortvänt.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-02">2 maj 2022</time>

  4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning

  Nu får HRF drygt 4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till projektet "Alla kan texta!". Målet är att göra autotextning till något av en folkrörelse i det offentliga Sverige, i samarbete med en rad kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra aktörer.

 • Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI
  Äldre man med munskydd.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-04-19">19 april 2022</time>

  Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI

  På sin 103-årsdag gick Leslie Hodgson in på ett sjukhus i England och bad om att få ett cochleaimplantat. Hans önskan blev uppfylld. I mars blev Leslie den äldste i världen som fått ett CI.

 • ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-03-30">30 mars 2022</time>

  ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”

  Regeringen måste "skyndsamt fatta beslut" om att bistå flyktingar från Ukraina med hjälpmedel, läkemedel samt rehabilitering och habilitering. Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och åtta andra organisationer i ett brev till socialministern.