Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-06-16">16 juni 2021</time>

Funkisrörelsen lämnade arbetsmarknadspolitiskt program till arbetsmarknadsministern

På onsdagen överlämnade funktionshinderrörelsen ett arbetsmarknadspolitiskt program till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Ett program med krav på reformer för personer med funktionsnedsättning, undertecknat av HRF och 49 andra organisationer.

Totalt 50 organisationer inom funktionshinderrörelsen, däribland Hörselskadades Riksförbund (HRF), har tagit fram ett program med 73 krav på reformer inom arbetsmarknadspolitiken.

Det digitala överlämnandet leddes av Elisabeth Wallenius, som representant Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer, och HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam, som representant för de organisationer som inte ingår i paraplysamarbetet.

Fler åtgärder krävs från politiken

Båda två poängterade att det inte räcker med enstaka åtgärder från politiken, de pekade även på den samsyn som råder inom rörelsen gällande de problem som finns för att personer med funktionsnedsättning ska få och inte minst behålla ett jobb.

– Vi vill att vårt program ska bli grund för en nystart för arbetsmarknadspolitiken när det gäller personer med funktionsnedsättning. Området har varit eftersatt under en lång period och mycket kan göras, sa Mattias Lundekvam till arbetsmarknadsministern.

Fokus på utmaningar och lösningar

Programmet består av 73 förslag som funktionshinderorganisationerna anser vara fullt genomförbara. Förslagen pekar på de utmaningar som finns, men visar även på möjliga lösningar.

En enkel, men viktig, åtgärd är att byta ut termen ”nedsatt arbetsförmåga”, som används av myndigheter och andra inom arbetsmarknadsområdet.

– Vi menar att termen ”nedsatt arbetsförmåga” måste bort. Det är generaliserande och förstärker bara unkna fördomar att vi som individer är en belastning för samhället. Utgångspunkten blir vad vi inte klarar av, i stället för att fokusera på det vi kan, säger Mattias Lundekvam i en intervju med tidningen Syre..

Fortsatt dialog

Det blev ett uppskattat möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som tackade för förslagen och meddelade att hon ser fram emot en fortsatt dialog om frågorna.

Nödvändiga arbetsmarknadsreformer – funktionsrättsrörelsens 73-punktsprogram (2021-06-16).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.