Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-06-04">4 juni 2017</time>

”Häpnadsväckande respektlöst av Audikas vd”

Journalist och HRFs förbundsordförande står framför filmkamera med TV4-märke.

– Alltså, det finns ju så många produkter här i världen som kostar mer än 14.500 som man anser sig behöva.
Så kommenterar Audikas vd, Eva Halén, företagets hörapparatpriser i TV4s Nyheterna.
– Häpnadsväckande respektlöst. Hur kan vd:n för ett företag som bedriver landstingsfinansierad vård ha en så skev syn på sitt uppdrag och hörselskadades behov? säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.

Bilden: Mattias Lundekvam intervjuas av TV4s Nyheterna. Se inslaget här och läs transkribering längst ner på sidan.

I ett nyhetsinslag i TV4 Nyheterna berättar hörselskadade Sara Almgren om hur hon uppmanades att köpa hörapparater för 29.000 kronor – 14.500 kronor per öra – när hon besökte en av Audikas mottagningar.
Är det verkligen rimligt? undrade TV4s reporter.
Ja, svarade Audikas vd, Eva Halén, med kommentaren:
– Alltså, det finns ju så många produkter här i världen som kostar mer än 14.500 som man anser sig behöva och som man köper.

”Beklämmande brist på insikt”

HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, tycker att det är avslöjande att hon jämför hörapparatutprovning på landstingets uppdrag med vilken kommersiell försäljning som helst.

– Det vittnar om en beklämmande brist på insikt om det förtroende företaget har fått från landstinget genom auktorisationen – och en respektlös syn på hörselskadade. Hörapparater är ingen lyxartikel som vi ”anser oss behöva” – hörselvård är livsviktigt för oss, säger han.

Politikernas ansvar

Samtidigt understryker Mattias Lundekvam att problemen inom Fritt val i slutändan inte beror på vare sig enskilda audionomer eller företagsledare som Eva Halén, utan på att hela systemet är felkonstruerat.

– Ansvaret för att hörselskadade utnyttjas vilar helt och fullt på politikerna i Stockholms läns landsting och Region Skåne, konstaterar han.
– Det är de som har infört Fritt val-systemet. Det är de som har makten att avskaffa det. Och det borde de göra, omgående. Ingen tillsyn kan lösa de problem som vi nu ser – det är nödvändigt att börja om från början med ett helt nytt valfrihetssystem.

Se inslaget i TV4 Nyheterna här >


Transkribering av inslag, TV4 Nyheterna 2017-06-01:

”Man vilseleder patienterna”

Reporter (Anneli Megner Arn):
När Sara Almgren skulle prova ut en ny hörapparat erbjöd Audionomen på en privat hörselklinik en apparat som kostade nästan 30 gånger så mycket som förra gången hon provade ut en ny

Sara Almgren, hörapparatanvändare:
– I första hand var det ju en apparat som kostade nästan 17 000 kronor, och det var en väldigt avancerad, enligt henne, med bra teknik och det bästa på marknaden, inte just att det var bäst för mig, utan det var en bra hörapparat.

Reporter:
Men att en sådan hörapparat skulle vara så mycket bättre ställer sig Hörselskadades Riksförbund (HRF) tveksamma till.

Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande:
– Det finns inget samband mellan pris och kvalitet på hörapparater, utan man bygger bara på att vilseleda patienterna med argument som att man skulle höra bättre om man köper den här hörapparaten. Det finns inga belägg för det.

Reporter:
Det är i Stockholms län och Skåne man har det här systemet att privata hörselkliniker får sälja sina egna apparater. Dock har man också en skyldighet att erbjuda landstingets hörapparater. Men en kartläggning som HRF har gjort visar att de privata klinikerna till ungefär 85 procent säljer sina egna produkter i Stockholm

Eva Halén som är vd på Audika tycker att deras hörapparater har bättre prestanda och att 29 000 för två hörapparater, 14 500 per öra, är en rimlig prislapp.

Eva Halén, vd, Audika:
– Alltså att kommentera vad som är dyrt eller billigt… Alltså, det finns ju så många produkter här i världen som kostar mer än 14 500 som man anser sig behöva och som man köper.

Reporter:
Nu dömer också en statlig utredning totalt ut det här systemet. Utredaren är kritisk till att personalen på hörselklinikerna har dubbla roller, både försäljare och sjukvårdspersonal och att det här medför för höga kostnader för hörselskadade.

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting:
– Ingen patient ska bli lurad på pengar. Det är inte meningen och det är helt förkastligt att det har skett, så vi kommer att ta till oss av de synpunkterna och vi kommer att göra en revidering och jag tror att den kommer att börja här efter sommaren.

Reporter:
Sara Almgren vill gärna trycka på att det inte handlar om att enskilda audionomer vill luras, utan att själva upplägget styr åt fel håll.

Sara Almgren:
– Den audionom jag hade var en väldigt kompetent människa men jag tror att dom är offer för systemet och tvingas bli försäljare.

Reporter:
– Fast dom inte vill det?

Sara Almgren:
– Ja, jag fick upplevelsen att hon kanske tyckte att det var lite jobbigt.

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.