Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-04-04">4 april 2017</time>

DEBATT: ”Barn med hörselskada får ta smällen”

Jonathan Wahlström
Jonathan Wahlström

”Kompetensen håller på att försvinna från våra skolor och det är döva barn och barn med hörselskada som tar smällen när politiker inte tar sitt ansvar för att garantera deras rätt till likvärdig utbildning”. Det skriver Unga Hörselskadade (UH) i en debattartikel i Dagens Samhälle, med anledning av bristen på lärare med specialkompetens.

Nyligen rapporterade SVT Nyheter Västernorrland att den statliga specialskolan Kristinaskolan i Härnösand hade tvingats tillsvidareanställa en lärare som inte kan teckenspråk, trots att skolan bedriver undervisning både på teckenspråk och svenska. Skolan kräver egentligen att varje lärare ska vara utbildad speciallärare med inriktning mot döv-hörsel, men bristen på speciallärare i landet gjorde att skolan till slut måste frångå sin egna grundkrav.

Det här är ingen isolerad händelse, konstaterar Unga Hörselskadades ordförande, Jonathan Wahlström, i en debattartikel i Dagens Samhälle: ”Vi ser detta som ännu en effekt av de strukturella problem som genomsyrar specialskolan. Att utbildning för barn och unga med hörselskada inte prioriteras högre är ett allvarligt samhällsproblem.”

Nu vill UH att hela systemet för utbildning av lärare till specialskolan ska ses över: ”Utbildningen måste stämma med de skolorna efterfrågar och utgå ifrån de behov som döva elever och elever med hörselskada har för att kunna få en likvärdig utbildning. I dag behöver man först bli lärare, därefter speciallärare och sen, om inte innan, lära sig teckenspråk. Det är för många steg som gör att utbildningen inte blir attraktiv. Därutöver behöver fler lärarhögskolor erbjuda möjligheten att utbilda sig till speciallärare med specialisering mot personer med hörselskada och döva.”

Konsekvenserna blir allvarliga, varnar Jonathan Wahlström: ”Det är döva barn och barn med hörselskada som tar smällen när politiker inte tar sitt ansvar för att garantera deras rätt till likvärdig utbildning”.

Länkar

DEBATT: ”Barn med hörselskada får ta smällen” (Dagens Samhälle 2017-04-04)

Lärarbrist: Dövlärare anställs utan att kunna teckenspråk (SVT Nyheter Västernorrland 2017-03-30)

Unga Hörselskadade, www.uh.se

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.