Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-03-29">29 mars 2017</time>

Hörselskadad anmäler kommun för diskriminering

Per-Arne Pettersson, Ängelholm. Bild: Kristian Nilsson/HD-Sydsvenskan

Per-Arne Pettersson i Ängelholm har tröttnat på bristen på fungerande teleslingor (hörslingor) i olika kulturlokaler. Nu har han anmält kommunen.
– Jag anser att kommunen utsätter oss med hörselskador för diskriminering, säger HRF-medlemmen Per-Arne.

Per-Arne Pettersson är nöjd med sina hörapparater. Men när han ska gå på teater eller föreläsning, då vill han inte lyssna via hörapparaternas mikrofoner. Då vill han koppla på T-läget och lyssna på teleslinga. Bra teleslingor gör stor skillnad, tycker han:
– På biografen finns det en utmärkt hörslinga och i kyrkan hör jag gudomligt bra!

Känner sig utestängd

Men i flera av kommunens lokaler är teleslingorna dåliga eller täcker bara en del av lokalen, berättar Per-Arne för Helsingborgs Dagblad, och det gör att han känner sig utestängd från delar av kulturlivet. Därför har Per-Arne nu anmält kommunen för diskriminering, med stöd av Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg.

Under flera år har Per-Arne tagit upp problemen med teleslingorna med såväl ansvariga tjänstemän som politiker, och till och med skrivit ett medborgarförslag om att byta ut slingorna. Ändå har ingenting hänt.

Teleslinga – enkelt och bra

För de flesta hörselskadade med hörapparater eller hörselimplantat räcker det inte med högtalare för att höra bra. Hörapparaten förstärker alla ljud i lokalen: steg, fläktar, skrapande stolar och bakgrundssorl. Ett långt avstånd till den som talar gör också att det blir svårt att höra det som sägs.
Men när man lyssnar på teleslinga går ljudet trådlöst direkt till hörapparaten. Det är ett enkelt sätt att få en mycket bättre hörupplevelse. Bakgrundsljuden försvinner och det blir istället ungefär som att lyssna på radio med hörlurar.

”Skäliga åtgärder”

Diskrimineringslagen säger att den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra ”skäliga åtgärder” för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga att kräva avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som gäller enligt de lagar eller andra regler som finns för verksamheten, till exempel i arbetsmiljölagen, skollagen, plan- och bygglagen eller enligt EU-förordningar om passagerares rättigheter vid transporter. När det gäller teleslinga så finns det endast lagkrav på lokaler som rymmer fler än 50 personer, och då endast i samband med ny- och ombyggnad.

Foto: Kristian Nilsson/HD-Sydsvenskan

Länkar

Hörselskadad anmäler Ängelholms kommun för diskriminering (Helsingborgs Dagblad 2017-03-28)

Om teleslinga och trådlösa system (Hörsellinjen.se)

Om diskrimineringslagen: Bristande tillgänglighet (Diskrimineringsombudsmannen)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.