Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-08-30">30 augusti 2016</time>

Skarp HRF-kritik: ”De bryter mot skollagen”

Skolstarten blir riktigt jobbig för många hörselskadade elever, eftersom skolan inte ordnat hörtekniken.
– Väldigt allvarligt. Det innebär faktiskt ett brott mot skollagen, säger Mattias Lundgren, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF) till P4 Dalarna.

I Dalarna säger hörselvården att de tar kontakt med rektorer och andra nyckelpersoner redan under våren, men får inte alltid ”den respons som vi önskar”. Samma problem finns i många andra delar av landet, erfar HRF. Elever kan tvingas vänta på hörtekniska lösningar i flera månader.

HRFs förbundsordförande, Mattias Lundgren, riktar nu skarp kritik mot att skolor inte tar hörselskadade elevers behov på allvar. I en intervju i Sveriges Radio P4 Dalarna säger han att situationen är ”under all kritik”:

Mattias Lundgren: Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Att höra sin lärare och sina klasskamrater är direkt avgörande för att en hörselskadad elev ska kunna klara skolan. Och här är teleslingan oerhört viktig. Det måste faktiskt bli rätt från första början.  Skolstarten är en betydelsefull period. Även hörselskadade som ska sätta in sig i ett sammanhang måste få måste få rimliga förutsättningar att göra det. Dessutom är det värdefull studietid som går förlorad i väntan på att tekniken ska komma på plats.

Reporter: Du låter lite trött på det här problemet?

Mattias Lundgren: Absolut! Det är väldigt tröttsamt. Det är ofta det dyker upp det här. Vi ser att det förekommer i hela landet. Kunskapen om hörselskadades behov är väldigt låg och ofta bagatelliserar man detta. Det är rektorn som enligt skollagen har ett ansvar för att se till att alla hörselskadade elever har en fungerande skolsituation.  I det här fallet bryter man faktiskt mot skollagen. Så det är under all kritik att det har blivit på det här sättet.

Reporter: Vad får det här för konsekvenser?

Mattias Lundgren: Det får stora konsekvenser för den enskilde eleven. Ofta är det så att eleven får lösa problemet, och jag tycker inte att det är rimligt att det är på det sättet. I många fall är det föräldrarna som måste strida och bråka för att eleven ska få en fungerande skolsituation och i det här fallet finns det ju en hörselvård med kompetens som kan bidra med en lösning, och då tycker jag att skolor och rektorer måste ta vara på det.

Skarp kritik – ”hörselskadade elever måste få rimliga förutsättningar” (intervjun ovan med Mattias Lundgren, HRFs förbundsordförande, i Sveriges Radio P4 Dalarna, 2016-08-30)
Längre intervju med Mattias Lundgren i ”Eftermiddag i P4 Dalarna”, 14:25 minuter in i programmet (Sveriges Radio P4 Dalarna, 2016-08-30)

Barn med hörselnedsättning missar undervisning (intervju med hörselvården i Dalarna, Sveriges Radio P4 Dalarna, 2016-08-30)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.