Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-07-14">14 juli 2016</time>

EU-kommitté vill undanta textning i ny tillgänglighetslag

På onsdagen led det europeiska tillgänglighetsarbetet ett svårt bakslag. Då röstade Europaparlamentets kulturkommitté för att undanta ”audiovisuella medietjänster” från förslaget till European Accessibility Act (‪EAA), vilket innebär att bland annat textning av tv, webb med mera inte ska ingå i EUs tillgänglighetskrav. Helt oacceptabelt, anser HRF.

Den europeiska funktionshinderrörelsen har protesterat i mycket starka ordalag mot förslaget att undanta audiovisuella medier från EUs tillgänglighetslag. European Disability Forum (EDF) konstaterar att en sådan begränsning innebär ett brott mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), vars artikel 30 slår fast att staterna ska vidta åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av tv-program, filmer, teater och annan kultur i tillgängliga former.

”Uppenbar diskriminering”

– EU har en skyldighet att respektera CRPD, som unionen har ratificerat. Att neka personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta del av tv-program, e-böcker, det vill säga information och kulturaktiviteter, är uppenbar diskriminering och social exkludering, sa EDFs ordförande, Yannis Vardakastani, efter omröstningen.

Trots protesterna röstade kulturkommittén för att undanta audiovisuella medietjänster från European Accessibility Act (‪EAA). Förslaget hade lagts av representanter för de två största grupperna i EU-parlamentet – Europeiska folkpartiet, där bland annat svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår – samt S&D-gruppen, där bland annat svenska socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ ingår.

Ohållbara argument

Kulturkommittén hävdar att medietillgänglighet istället kan tas upp i ”EU-direktivet för audiovisuella medietjänster”. Men EU-kommissionen har redan föreslagit att den enda punkt om tillgänglighet som i dag finns i detta direktiv ska tas bort. Sker detta försvinner alla tillgänglighetskrav. Kulturkommittén har också köpt det märkliga påståendet att tillgänglighet i audiovisuella medier skulle begränsa den ”kulturella mångfalden”. Struntprat, säger EDF, som avfärdar argumenten som ohållbara: ”Innehållet i ett tv-program, en film eller en e-bok förändras inte bara för att det blir tillgängligt.”

Inte avgjort än

Nu sätter funktionshinderrörelsen sin förhoppning till att Europaparlamentet och dess utskott för den inre marknaden, som har huvudansvaret för den nya tillgänglighetslagen EAA, väljer att inte gå på kulturkommitténs linje. Det är alltså fortfarande möjligt att få en europeisk tillgänglighetslag som även omfattar audiovisuella medietjänster.

“Europaparlamentets kulturkommitté försvagar tillgänglighetslagen”. Pressmeddelande (på engelska) från European Disibility Forum (EDF), 2016-07-13

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.