Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-07-14">14 juli 2016</time>

EU-kommitté vill undanta textning i ny tillgänglighetslag

På onsdagen led det europeiska tillgänglighetsarbetet ett svårt bakslag. Då röstade Europaparlamentets kulturkommitté för att undanta ”audiovisuella medietjänster” från förslaget till European Accessibility Act (‪EAA), vilket innebär att bland annat textning av tv, webb med mera inte ska ingå i EUs tillgänglighetskrav. Helt oacceptabelt, anser HRF.

Den europeiska funktionshinderrörelsen har protesterat i mycket starka ordalag mot förslaget att undanta audiovisuella medier från EUs tillgänglighetslag. European Disability Forum (EDF) konstaterar att en sådan begränsning innebär ett brott mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), vars artikel 30 slår fast att staterna ska vidta åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av tv-program, filmer, teater och annan kultur i tillgängliga former.

”Uppenbar diskriminering”

– EU har en skyldighet att respektera CRPD, som unionen har ratificerat. Att neka personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta del av tv-program, e-böcker, det vill säga information och kulturaktiviteter, är uppenbar diskriminering och social exkludering, sa EDFs ordförande, Yannis Vardakastani, efter omröstningen.

Trots protesterna röstade kulturkommittén för att undanta audiovisuella medietjänster från European Accessibility Act (‪EAA). Förslaget hade lagts av representanter för de två största grupperna i EU-parlamentet – Europeiska folkpartiet, där bland annat svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår – samt S&D-gruppen, där bland annat svenska socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ ingår.

Ohållbara argument

Kulturkommittén hävdar att medietillgänglighet istället kan tas upp i ”EU-direktivet för audiovisuella medietjänster”. Men EU-kommissionen har redan föreslagit att den enda punkt om tillgänglighet som i dag finns i detta direktiv ska tas bort. Sker detta försvinner alla tillgänglighetskrav. Kulturkommittén har också köpt det märkliga påståendet att tillgänglighet i audiovisuella medier skulle begränsa den ”kulturella mångfalden”. Struntprat, säger EDF, som avfärdar argumenten som ohållbara: ”Innehållet i ett tv-program, en film eller en e-bok förändras inte bara för att det blir tillgängligt.”

Inte avgjort än

Nu sätter funktionshinderrörelsen sin förhoppning till att Europaparlamentet och dess utskott för den inre marknaden, som har huvudansvaret för den nya tillgänglighetslagen EAA, väljer att inte gå på kulturkommitténs linje. Det är alltså fortfarande möjligt att få en europeisk tillgänglighetslag som även omfattar audiovisuella medietjänster.

“Europaparlamentets kulturkommitté försvagar tillgänglighetslagen”. Pressmeddelande (på engelska) från European Disibility Forum (EDF), 2016-07-13

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.