Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-07-11">11 juli 2016</time>

Ljumma reaktioner på löfte om skärpt diskrimineringslag

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister Kulturdepartementet Statsråd

Regeringen vill skärpa diskrimineringslagen. Det meddelade demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i dag.
Ett positivt besked, men det räcker inte, anser HRF. Även med de ändringar som aviseras kommer lagen att vara tandlös när det gäller textning, teleslingor, ljudmiljö och annat som är viktigt för hörselskadade.

I dag, måndag, meddelade demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att hon har tagit fram ett förslag om skärpning av diskrimineringslagen som nu ska ut på remiss. Beskedet välkomnas av HRF och övriga funktionshinderrörelsen, men reaktionerna är inte översvallande. Både HRF och andra organisationer anser att det behövs fler, mer kraftfulla åtgärder.

Effekten kan bli liten

Sedan den 1 januari 2015 omfattar diskrimineringslagen även bristande tillgänglighet, men lagens vaga utformning och många undantag har fått kritik, både från HRF och övriga organisationer. Bland annat undantar lagen företag med färre än tio anställda, vilket i praktiken innebär att kraven på tillgänglighet inte gäller över 90 procent av företagen. Det är detta undantag som regeringen nu vill ta bort, uppger Alice Bah Kuhnke till Sveriges Radios Ekot.

Men även om undantaget tas bort kan effekterna bli små, konstaterar flera röster inom funktionshinderrörelsen, eftersom det enligt lagen ska göras en ”skälighetsbedömning”, och det är oklart vad det innebär. Dessutom kräver lagen att det ska finnas en ”varaktig relation” mellan verksamhetsutövaren och individen, vilket blir en omöjlighet eftersom ingen relation kan uppstå i en oitillgänglig miljö.

Svårt för hörselskadade driva diskrimineringsärenden

För hörselskadade är det särskilt svårt att luta sig mot diskrimineringslagen. Lagen förutsätter nämligen att det ska finnas tillgänglighetskrav i andra lagar och EU-förordningar, och det är ont om lagrum som rör hörselskadades tillgänglighet. Med andra ord: eftersom det inte finns någon lag med till exempel krav på textning blir det svårt att driva brist på textning som diskrimineringsärende. Det samma gäller till exempel teleslinga, eftersom plan- och bygglagens krav på teleslinga endast gäller vid ny- och ombyggnad.

HRF kommer att lämna remissvar på regeringens nya förslag om lagskärpning och fortsätta driva krav på en tillgänglighetslagstiftning som får tydlig och praktisk effekt i hörselskadades vardag

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.