Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-07-08">8 juli 2016</time>

TV4 textade för lite – måste betala vite

TV-monitorer med logotyp för Myndigheten för press, radio och tv

TV4 måste böta 40 000 kronor för att de inte textat sina program i tillräcklig omfattning. Det står nu klart sedan Myndigheten för press, radio och tv har fått rätt i förvaltningsrätten, uppger nyhetsbyrån Siren.

Myndigheten för press, radio och tv utmätte ett vite på 40 000 kronor per programtjänst, för att TV4 inte hade använt sina tjänster för textning i tillräcklig utsträckning i flera av sina kanaler. TV4 överklagade beslutet till förvaltningsrätten, men har nu fått avslag, enligt tidningen Journalisten, som hänvisar till nyhetsbyrån Siren.

TV4 invänder mot att myndigheten räknar samtliga sändningstimmar i olika kanaler, inte bara den första utsändningen: ”Det är alltså en och samma timme som sänds ut via olika distributionstekniker och myndigheten har tredubblat timmarna vilket ger ett missvisande resultat”.

Men förvaltningsrätten konstaterar att frågan i målet inte är vilken beräkningsmodell som är bäst lämpad, utan endast om myndighetens beräkningsmodell är förenlig med gällande lagstiftning. Och rätten har funnit att beslutet är förenligt med gällande regler.

Läs mer om Myndigheten för press, radio och tv 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.