Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-06-23">23 juni 2016</time>

Världens hörselskadade kräver hörteknik med telespole

På torsdagen antog hörselskadades världsorganisation, IFHOH, den så kallade”Washingtondeklarationen”. Det innebär att hörselskadeorganisationer från hela världen nu ställer sig bakom krav på hörapparater och hörhjälpmedel av hög kvalitet, till en rimlig kostnad. Dessutom tar IFHOH stark ställning för telespole, vilket HRF välkomnar:
– Ett klokt beslut, säger Mattias Lundgren, HRFs förbundsordförande.

Alla som behöver måste få tillgång till hörapparater, kommunikationssystem och annan hörteknik av hög kvalitet. Ingen ska nekas hörapparater och andra hjälpmedel för att de inte har råd med dem. Det är ett av budskapen i den så kallade ”Washingtondeklarationen” (pdf), som antogs på torsdagen, vid IFHOHs Biannual General Meeting som ägde rum just i Washington D.C.

Krav på telespole

En annan viktig del i deklarationen är kravet på telespole. Hörselskadades organisationer är djupt oroade över en utveckling som innebär att det blir allt mindre vanligt med telespole och teleslinga, trots att det är en beprövad och mycket effektiv teknik, och trots att det ännu inte finns någon annan teknik som fullt ut kan ersätta denna kommunikationslösning.

Historiskt dokument

”Washingtondeklarationen” är ett historiskt dokument, och ett viktigt steg framåt i hörselskadades internationella samarbete. I många av världens länder måste hörselskadade betala stora summor för att få bra hjälpmedel. Personlig ekonomi blir avgörande för tillgången till hörselvård. En del länder har inte ens en utbyggd hörselvård. Förebilden till dokumentet är ”Essendeklarationen”, som antogs förra året av den europeiska hörselskadeorganisationen, EFHOH.

IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People) är en samarbetsorganisation för världens hörselskadeorganisationer. Tillsammans representerar de över 15 procent av världens befolkning –  så många har en hörselnedsättning.

Läs hela ”Washingtondeklarationen” (pdf)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.