Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-03-30">30 mars 2022</time>

”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”

Regeringen måste ”skyndsamt fatta beslut” om att bistå flyktingar från Ukraina med hjälpmedel, läkemedel samt rehabilitering och habilitering. Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och åtta andra organisationer i ett brev till socialministern.

Bara under de senaste veckorna har det kommit över 20 000 flyktingar från Ukraina till Sverige. Tio gånger så många är på väg till Sverige, enligt Migrationsverkets prognos.

Bland dessa finns det många med olika funktionsnedsättningar, inte minst hörselskadade, som har akut behov av hjälpmedel, förbrukningsartiklar, som hörapparatbatterier, och olika habiliterings- och rehabiliteringsinsatser.

På onsdagen skickade Funktionsrätt Sverige, med 50 medlemsförbund, samt Hörselskadades Riksförbund och ytterligare åtta organisationer, en gemensam skrivelse till socialminister Lena Hallengren (S), för att uppmärksamma flyktingarnas utsatta situation:

Akuta behov av hjälpmedel, läkemedel, rehabilitering och habilitering hos nyanlända flyktingar med funktionsnedsättning från Ukraina

Med denna skrivelse vill vi uppmärksamma det akuta läget och behovet av hjälp för de nyanlända flyktingar från krigets Ukraina, som lever med funktionsnedsättning.

I Ukraina lever uppskattningsvis cirka 2,7 miljoner människor med funktionsnedsättningar som påverkar deras dagliga livsföring. Vi nära 60 svenska organisationer som samlar personer med funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och olika professioner nås av skrämmande berättelser om villkoren för denna grupp i krigets Ukraina.

Sverige har den senaste månaden tagit emot många flyktingar från Ukraina med stora behov av stöd och hjälp. En del av dessa lever med funktionsnedsättning och har ett vid ankomsten akut behov av ibland livsnödvändiga hjälpmedel, medicinska engångsartiklar och läkemedel. Vi ser också stora behov av adekvata insatser inom rehabilitering och habilitering.

I nuläget tas det fantastiska initiativ runt om i landet, där delar av funktionsrättsrörelsen tillsammans med privatpersoner och företag bistår personer med olika typer av funktionsnedsättningar. De samlar in pengar, såväl som begagnade hjälpmedel, men detta räcker inte till på långa vägar.

Det har kommit till vår kännedom att det även föreligger stora informationsbrister vid mottagandet av familjer som har barn med funktionsnedsättning eller av vuxna personer med funktionsnedsättning. Det saknas relevant och tillgänglig information på både ukrainska och ryska. Man vet helt enkelt inte var man ska vända sig för att få stöd – exempelvis när det gäller de akuta behov som nämns ovan eller med tillgängligt boende och kommunikativt stöd.

Vi vill därför be regeringen att skyndsamt fatta beslut om att bistå nyanlända flyktingar från Ukraina med såväl, hjälpmedel, läkemedel och engångsartiklar som tillgång till adekvata insatser inom rehabilitering och habilitering. Det är även helt nödvändigt att säkerställa tillgänglig information vid mottagandet om rättigheter och var man kan vända sig för stöd.

Vi vill också påminna om artikel 11 i FN:s funktionsrättskonvention: Risksituationer och humanitära nödlägen. Konventionsstaterna ska, i enlighet med sina åtaganden enligt internationell rätt, innefattande den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Wallenius
ordförande, Funktionsrätt Sverige

Åsa Strahlemo
förbundsordförande, DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Thomas Magnusson
förbundsordförande, Diabetesorganisationen i Sverige

Maria Johansson
ordförande, FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Mattias Lundekvam
förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Johan Klinthammar
förbundsordförande, RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar

Ida Kåhlin
ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Cecilia Winberg
förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Kerstin Wiström
ordförande, Logopedförbundet

Pia Hammargren
ordförande, föreningen Funkibator

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.