Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-04-11">11 april 2018</time>

Viktig framgång i CI-frågan för HRF Västra Götaland

Bild på man med cochleaimplantat, rfrån sidan, bakifrån

Nu har regionfullmäktige i Västra Götaland beslutat att förbättra tillgången till cochleaimplantat. Detta efter en motion av Michael Melby (S), som även är sekreterare i HRF Mellerud.
Först ska det utredas hur väntetiderna för att få CI kan kortas samt hur fler vuxna ska kunna få två implantat, vid behov. 

Kort om CI

 • Nästan 3 600 personer i Sverige har cochleaimplantat (CI) – totalt 2 750 vuxna och 820 barn.
 • En av tio vuxna med CI har två implantat. Bland barn är andelen 70 procent.
 • Över 20 000 hörselskadade/döva beräknas kunna ha medicinsk nytta av CI. Nästan alla barn som föds döva får CI. Bland vuxna skulle minst fem gånger så många kunna erbjudas CI.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset, dec 2017

Foto: Susanne Walström

Cochleaimplantat (CI) har inte prioriterats lika högt i Västra Götalandsregionen som i övriga landet. Det anser HRF-distriktet i Västra Götaland, och framför allt intressegruppen Västplantorna, som under flera år bedrivit påverkansarbete för att förbättra förutsättningarna gör vuxna som behöver CI.

Politisk enighet om CI-satsning

Nu har det målmedvetna påverkansarbetet gett resultat. I full enighet beslutade regionfullmäktige i Västra Götaland på tisdagen att utreda hur fler ska kunna få hörselimplantat. Utredningen ska också ta reda på vilka åtgärder som kan vidtas för att alla som kan ha nytta av dubbla implantat ska kunna erbjudas det. Även möjligheterna att byta ut processorer inom 5–7 år ska undersökas.

Engagerade HRFare

Motionen bakom beslutet lämnades in av Michael Melby, ordförande i HRF Mellerud, som även är socialdemokratisk politiker – ledamot av regionfullmäktige och ordförande i socialnämnden i Mellerud. Själv använder han hörapparater, men han känner många som är engagerade i CI-frågan:
– Genom HRF har jag träffat många engagerade människor med ett brinnande intresse för hörselhjälp och jämlik vård och flera personer med behov av CI, liksom användare av CI, berättar han för tidningen Auris.

Vill ha ”öronmärkta” pengar

En engagerad HRFare som Michael Melby har haft mycket kontakt med är Harry Eriksson, ledamot i distriktsstyrelsen för HRF Västra Götaland och ordförande för intressegruppen Västplantorna.

– Vårt arbete nu går ut på att se till att CI-motionen genomförs och det så snabbt som möjligt, säger Harry till Auris.
– Det är mycket viktigt att CI-vården får öronmärkta pengar, så att det går att se resultatet av de pengar som beviljas,

Länkar

Stöd för satsning på CI i Västra Götaland (Auris nr 1-2018)

Ska bli enklare få hörselimplantat (Skövde Nyheter 2018-01-18)

HRF på CI-dagen: ”Viktigt med rik, kommunikativ verktygslåda” (HRF.se 2018-02-25)

Om cochleaimplantat och EAS på Hörsellinjen.se 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.