Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-06-27">27 juni 2014</time>

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering

På tisdagen fattade riksdagen beslut om lagförslaget som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Lagen är full av undantag och en överväldigande majoritet av företag undantas från tillgänglighetskravet. Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Den nu antagna utökade lagen där bristande tillgänglighet klassas som en form av diskriminering, har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009. Utredningen ”Bortom fagert tal” kom 2010 med förslag om hur bristande tillgänglighet skulle kunna klassas som diskriminering. Efter tre års väntan och påverkan presenterade regeringen i början av mars en lagrådsremiss som föreslog att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska klassas som diskriminering i diskrimineringslagen. Det här var en viktig framgång för funktionshinderrörelsen och den så kallade Torsdagsaktionen.
Men förslaget visade sig vara tandlöst på grund av alla undantag. För att förmå riksdagen att avskaffa undantagen övergick Torsdagsaktionen till Tisdagsaktionen. HRF och övriga funktionshinderrörelsen har samlats på Mynttorget varje tisdagsmorgon i två månader för att möta riksdagsledamöter på väg till utskottsmöten. Aktionens viktigaste krav har varit att undantaget för företag med färre än tio anställda skulle avskaffas.

Under tisdagseftermiddagen fattade så riksdagen beslut om lagen som slår fast att bristande tillgänglighet är diskriminering. Beslutet innebär bland annat att alla företag inom hälso- och sjukvården, oberoende av storlek, ska omfattas av lagen. Däremot blir företag på övriga samhällsområden med färre än tio anställda undantagna från de nya reglerna. Lagen innehåller fortfarande de flesta av de undantag som HRF varit kritiska mot.

Mer läsning

HRF: ”Kritiserat lagförslag om otillgänglighet som diskriminering lämnades till riksdagen”
Regeringens proposition
Snabbprotokoll från riksdagsdebatten
Bakgrundsfakta från Lika Unika

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.