Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-09-19">19 september 2018</time>

Böter för vilseledande påståenden om tinnitusplåster

Företaget bakom det kritiserade tinnitusplåstret Antinitus måste nu böta 100 000 kronor för överdrivna och bristfälliga pressmeddelanden.
Beslutet har fattats av disciplinnämnden på en aktiebörs, som anser att marknaden vilseletts. Att personer med tinnitus drabbas, det har fortfarande ingen svensk myndighet reagerat på.

Sedan lång tid tillbaka utreder Läkemedelsverket tinnitusplåstret Antinitus, som säljs av det svenska företaget Sensori. Men när företaget nu fälls för att sprida vilseledande information kommer vitesbeslutet från ett helt annat håll – aktiebörsen Nordic Growth Market. Det rapporterar Dagens Medicin.

Aktiebörsens disciplinnämnd anser att Sensoris pressmeddelanden inte uppfyllde ”regelverkets krav på fullständighet, korrekthet och relevans”, när de lyfte fram det enda undersökningsmått som utföll statistiskt signifikant jämfört med placebo. Det innebär att ”den information som lämnades till intressenterna på värdepappersmarknaden inte var tillräckligt utförlig” och det bryter mot börsens regelverk.

”Överdriver”

– De överdriver sina forskningsresultat. Plåstret lindrar av allt att döma inte mer än placebo, sa Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och ledande tinnitusforskare, i en kommentar till HRF i vintras.
– Det är inte vetenskapligt korrekt att dra så stora slutsatser och gå ut så starkt i media utifrån en enda parameter. Om det mest tillförlitliga undersökningsmåttet inte visar effekt är det fel att hävda att tinnitusplåstret har vetenskapligt stöd.

”Skrala” resultat

Disciplinnämnden på Nordic Growth Market konstaterar att ”Det hade varit lämpligt att […] i pressmeddelandena nämna att några av utfallsmåtten inte visade på statistiskt signifikanta skillnader jämfört med placebo.”

Det som istället lyfts fram är att tinnitusbesvären minskade hos vissa deltagare efter sju veckor. Men tolkningen av det resultatet ifrågasätts av Gerhard Andersson. Att besvären avtar efter några veckor är en vanlig utveckling hos personer som fått tinnitus, förklarar han:
– Jag är förvånad över hur det här företaget har överdrivit de skrala forskningsresultaten och kokar soppa på en spik.

HRF kritiska

Tinnitusplåstret fästs på skallbenet bakom örat. Det är präglat med ett patenterat mönster som påstås bryta ljuset på ett sätt som får kroppens vattenmolekyler att anta en ”fraktal organisering av vatten i biologisk miljö”. Detta ”kan tänkas modulera de kaotiska ljudloopar i hörselsystemet som representerar de olika medvetna ljudupplevelser som kallas tinnitus”.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är mycket kritiska till tinnitusplåstret:
– All medicinsk behandling ska vara evidensbaserad. Det är synnerligen olämpligt att sälja produkter på så här vaga grunder, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Länkar

Tinnitusföretag får böta för överdrivna påståenden (Dagens Medicin 2018-09-17) 

”Tinnitusplåster har inte vetenskapligt stöd i ny studie” (HRF.se 2018-01-19)

Tinnitusplåstret säljs utan vetenskapligt stöd (SVT Plus 2017-11-25)

Hård kritik mot ”tinnitusplåster” utan vetenskapligt stöd (HRF.se 2017-06-25) 

Tinnitusplåster lanseras – möts av tung läkarkritik (Svenska Dagbladet 2017-06-22) 

Råd och fakta om tinnitus

Läs mer om tinnitus på HRFs faktawebb Hörsellinjen.se 

För personlig rådgivning om tinnitus kontakta HRFs rådgivare på Hörsellinjen. Det går bra att mejla via webbformulär eller ring 0771-888000 (vardagar, kl 9-15)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.