Vad vi vill

Att driva frågor som är viktiga för hörselskadade är ett av HRFs viktigaste uppdrag. Genom att lyfta fram behov, brister, konsekvenser och lösningar påverkar vi beslutsfattare och skapar förutsättningar för förbättringar. Det kallar vi intressepolitik.