Etikett: Skolväsendets överklagandenämnd

  • Hörselskadad elev som behövde särskilt stöd fick rätt efter överklagande
    Kategori: Nyhet
    Datum: <time datetime="2014-03-23">23 mars 2014</time>

    Hörselskadad elev som behövde särskilt stöd fick rätt efter överklagande

    En hörselskadad elev som hade det jobbigt i skolan nekades särskilt stöd. Det var fel, konstaterar nu Skolväsendets överklagandenämnd, som underkänner skolans beslut. Den hörselskadade eleven led av huvudvärk och klarade knappt av en skoldag...