Etikett: Migrationsverket

  • Fler asylsökande får lära sig teckenspråk
    Kategori: Nyhet
    Datum: <time datetime="2013-06-09">9 juni 2013</time>

    Fler asylsökande får lära sig teckenspråk

    Nu ska teckenspråksutbildningen för asylsökande vid Västanviks folkhögskola permanentas. Efter en utvärdering har projektet visat sig framgångsrikt, och nu ska Migrationsverket dessutom sprida kunskap om modellen inom EU. Teckenspråksutbildningen startades 2009, som ett samarbete mellan...