Etikett: Magdalena Andersson

  • Nu ska avgiftsskillnaderna inom hjälpmedelsområdet minskas
    Kategori: Nyhet
    Datum: <time datetime="2015-09-22">22 september 2015</time>

    Nu ska avgiftsskillnaderna inom hjälpmedelsområdet minskas

    Nu börjar det emellertid röra på sig. I den nya budgetpropositionen konstaterar regeringen att såväl tillgången till hjälpmedel som regler och avgifter varierar stort över landet. Genom att ta fram ett nationellt regelverk och samlat...