Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-09-22">22 september 2015</time>

Nu ska avgiftsskillnaderna inom hjälpmedelsområdet minskas

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar budgetpropositionen för 2016.
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar budgetpropositionen för 2016.

Nu börjar det emellertid röra på sig. I den nya budgetpropositionen konstaterar regeringen att såväl tillgången till hjälpmedel som regler och avgifter varierar stort över landet. Genom att ta fram ett nationellt regelverk och samlat huvudmannaskap för hjälpmedel vill regeringen uppnå ”en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk”.

En uppsjö av olika hörselvårdsavgifter

För hörselskadade kan detta få stor betydelse. I 18 av landets 21 landsting/­regioner finns det i dag olika hörapparatavgifter, utöver de ordinarie besöksavgifterna. Och skillnaderna mellan olika delar av landet är mycket stora. Det finns en uppsjö av olika avgiftssystem och olika avgiftsnivåer, som saknar motsvarighet inom andra vård­områden.

Sedan länge arbetar HRF för att avgifterna inom hörselvården ska vara enhetliga i landet, samt att alla hörapparatavgifter ska omfattas av det lagstadgade högkostnadsskyddet.

Läs mer:

Den ojämlika hörselvården (HRF om avgiftsskillnader)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.