Etikett: diskrimineringslagen

  • Myndigheter ska sprida kunskap om diskrimineringslagen och FN-konventionen
    Kategori: Nyhet
    Datum: <time datetime="2015-04-02">2 april 2015</time>

    Myndigheter ska sprida kunskap om diskrimineringslagen och FN-konventionen

    Nu har regeringen gett två myndigheter i uppdrag att informera om att bristande tillgänglighet numera klassas som diskriminering i Sverige. De ska också sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den...