Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-03-14">14 mars 2022</time>

Stor avgiftssänkning på hörapparater i Dalarna

Nu är Region Dalarna på väg att sänka utprovningsavgiften för hörapparater.
Efter årsskiftet kan avgiften bli 250 kronor för två hörapparater, vilket är 75 procent lägre än i dag.

På torsdagen beslutade Hjälpmedelsnämnden i Region Dalarna att föreslå samma avgift på alla personliga hjälpmedel som föreskrivs: 250 kronor. Utprovningsavgiften för hörapparater skulle med detta bli 250 kronor, oavsett om det provas ut en eller två hörapparater.

Det här innebär en markant avgiftssänkning. I dag är utprovningsavgiften i Dalarna 500 kronor per hörapparat. Eftersom nio av tio behöver två hörapparater, betalar de flesta därmed 1 000 kronor i utprovningsavgift. En sänkning till 250 kronor innebär 75 procent lägre avgift för två hörapparater.

Stor framgång för HRF Dalarna

Den föreslagna avgiftssänkningen innebär en stor framgång för HRF Dalarna, som har fått gehör för sina krav på jämlika hörselvårdsavgifter. Det är ett resultat av en omfattande utredning inom regionen och nära dialog med funktionshinderorganisationerna.

Nu ska förslaget först till Regionstyrelsen och därefter tas beslut i Regionfullmäktige. Men allt tyder på att det går igenom.

Visar vägen för andra regioner

– Det här kommer att innebära en mer jämlik och rättvis hjälpmedelskostnad, säger regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) till SVT Nyheter.

Den sänkta och jämlika hjälpmedelsavgiften innebär också en viktig signal till andra regioner. Region Dalarna visar vägen för en rad olika regioner som har belagt hörselskadade med särskilda avgifter, som ligger vida högre än andra patientavgifter.

Särskilt högkostnadsskydd

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna föreslår även ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel, på 1150 kr per förmånsperiod. Men ytterst få kommer upp i sådana summor.

HRF anser att alla hörselvårdsavgifter i alla regioner ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet för sjukvård. Då kan det bli ett verkligt stöd för många, inte minst äldre, som har många olika vårdutgifter.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.