Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-11-14">14 november 2018</time>

Ändrad grundlag öppnar för lagstiftning om textning

Voteringsknappar i riksdagen, i en ledamotsbänk; grön knapp för "ja", röd "nej" och gul "avstår".Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

På onsdagen tog Sverige ett historiskt kliv mot mer textning. Då beslutade riksdagen om en grundlagsändring som innebär att det går att lagstifta om krav på tillgänglighet både i tv och på webben.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Den 30 maj 2018 antog riksdagen förslagen om grundlagsändringar som vilande. Nu har riksdagen slutligt antagit grundlagsändringarna, som börjar gälla den 1 januari 2019.

Onsdagens riksdagsbeslut innebär en stor och viktig framgång för Hörselskadades Riksförbund (HRF), som under lång tid har arbetat för att det ska bli möjligt att lagstifta om textning.
Och nu ligger vägen öppen. Från och med den 1 januari 2019 säger yttrandefrihetsgrundlagen uttryckligen att det inte finns några hinder för att stifta lagar som slår fast att företag som erbjuder beställ-tv, webb-tv och liknande webbsändningar, är ”skyldiga att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik”.

”Genombrott”

– Ett historiskt genombrott, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.
– Äntligen får vi en grundlag som ger klart besked om att krav på textning och annan tillgänglighet inte är ett hinder för yttrandefrihet. I själva verket är det ju tvärtom. Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för verklig yttrandefrihet i ett öppet, demokratiskt samhälle.

Vill ha lagstiftning

Onsdagens riksdagsbeslut innebär att HRF nu kan börja driva krav på lagstiftning om textning. Det behövs, anser HRF.

Trots åratal av påverkansarbete, och trots att HRF har lyckats driva fram en markant ökning av textning i tv, på bio och på webben, så är textning ingen självklarhet. Utbudet av filmer, nyhetsklipp, livesändningar, poddar och annat ”audiovisuellt material” på webben, i tv med mera ökar snabbt – och textningen ökar inte i motsvarande grad. Hörselskadade utestängs från stora delar av det offentliga samtalet och nekas därmed möjlighet att vara fullt delaktiga i samhället.

Det går inte att ändra på det bara genom att vädja till medieföretagens goda vilja, anser HRF. Det krävs också tydliga, lagstadgade krav.

Länkar

Riksdagsbeslut: Ändrade mediegrundlagar (riksdagen.se 2018-11-14)

”Tillgänglighet är en rättighet”: HRFs remissvar på Mediegrundlagskommitténs förslag, SOU 2016:58 (HRF.se 2016-12-21)

Medieutredningar på kollisionskurs om textning (HRF.se 2016-11-20)

Foto på voteringsknappar, Sveriges riksdag (ovan): Melker Dahlstrand

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.