Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-09-09">9 september 2019</time>

Hård HRF-kritik mot månadsavgift på hörapparater

Kvinna med hörapparat och solglasögon.

Nu vill Region Örebro införa en månadsavgift på hjälpmedel, som gör att hörselskadade måste betala mer än dubbelt så mycket för hörapparater som vad de kostar för regionen att köpa in.
– Stötande! säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam. Det här är i själva verket en extra skatt för de invånare som behöver hjälpmedel.

Avgiftsbeskedet kom som en total överraskning för HRF-distriktet i Örebro. Plötsligt rapporterade Nerikes Allehanda att regionen hade för avsikt att införa ett helt nytt avgiftssystem, som skulle innebära en chockhöjning av avgifterna för personer som behöver hjälpmedel. Distriktet hade inte fått några förvarningar och brukarrådet har kallats till möte först dagen före beslutet ska tas i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Måste betala uppåt fyrdubbla priset

Det finns numera en uppsjö av avgiftskonstruktioner inom hörselvården i landet. Både kostnadsnivåer och system varierar från region till region. Örebro län är en av tre regioner som i dag inte har några särskilda hörselvårdsavgifter. Men nu föreslås en ”startavgift” på 500 kronor samt en ”abonnemangsavgift” på 65 kronor i månaden för hjälpmedel. Dessutom föreslås en besöksavgift på 200 istället för 100 kronor.

Det skulle innebära att en person som behöver hörapparater betalar 780 kronor per år, vilket blir ungefär 4 000 kronor för en hörapparats livslängd. Och eftersom en hörapparat kostar omkring 900-1200 kronor i inköp för regionen skulle en person som behöver två hörapparater därmed betala dubbelt så mycket som hörapparaterna kostar regionen. En person som använder en hörapparat skulle betala uppåt fyra gånger så mycket. Och därtill kommer ”startavgift” och besöksavgifter.

”En extra skatt på hörselskadade”

– Det här förslaget är direkt stötande, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.
– Vad regionen föreslår är i själva verket en extra skatt just för de invånare som behöver hjälpmedel. Det är ett förslag utan respekt för vare sig hälso- och sjukvårdslagen eller människors lika värde.

Han undrar hur regionen kan föreslå något som innebär att hörselskadade i Örebro län skulle behöva betala betydligt mer för hörapparater än vad de kostar för regionen att köpa in.

– Fullständigt orimligt”. Det kan vi aldrig acceptera, säger han.

”Vår region blir en av de dyraste”

HRF-distriktet i Örebro län gick nyligen ut i en insändare och kritiserade förslaget.

”Från att ha varit ett landsting med ett generöst omhändertagande av patienter med nedsatt hörsel, blir vår region en av de dyraste att bo i med nedsatt hörsel och behov av hjälpmedel!” konstaterar distriktsordförande Lena Wiklander, som kommer att träffa ansvariga politiker under den närmaste tiden.

Skarp kritik kommer även i en debattartikel från en annan HRF-medlem i Örebro, Birgitta Tell, som anklagar regionen för att ”utnyttja de allra svagaste grupperna”. Hon skriver också: ”Jag har i alla år varit stolt över att bo i vår region, som tidigare toppat listorna vad gäller hörselvården och dess insatser, men i dag skäms jag.”

Behovet ska styra, inte plånboken

HRF har länge kritiserat den ojämlika hörselvården och krävt att avgifterna ska vara enhetliga i landet. HRF vill också att alla hörselvårdsavgifter ska omfattas av det lagstadgade högkostnadsskyddet.

Det här är framför allt en rättvisefråga. Hörsel­skadade har rätt till vård på samma villkor som andra ­patientgrupper. Dessutom är det viktigt att behovet styr tillgången till vård och hjälpmedel – inte plånboken.

Länkar

Årlig avgift föreslås (Auris nr 5-2019)

Debatt: ”Sparförslag placerar Regionen Örebro län i bottenskiktet” (Nerikes Allehanda 2019-09-08)

Så vill regionen spara: Höjda avgifter för patienterna (SVT 2019-08-28)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.