Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-04-07">7 april 2013</time>

Ekot: Dålig ljudmiljö gör att elever med annat hemspråk får svårare att hänga med i skolan

I dålig ljudmiljö är det särskilt svårt att uppfatta tal på ett språk som inte är ens modersmål, visar forskning. Att elever med utländsk bakgrund får sämre resultat i skolan kan därför delvis bero på dålig ljudmiljö i klassrummen, rapporterar Ekot. Detta problem lyfte HRF fram i vår ljudmiljörapport, ”Kakofonien”. Skolans dåliga ljudmiljö slår hårt mot hörselskadade elever, men även mot andra elevegrupper – inte minst elever med annat förstaspråk än svenska.

Professor Stig Arlinger, som har forskat i frågan, berättar varför i Ekots reportage:

– Är det bullrigt och stökigt i klassrummet så måste den eleven som inte har svenska som modersmål koncentrera sig mycket mer för att uppfatta det som sägs. Den har då mindre energi kvar i sin hjärna för att lagra in, för att komma ihåg, för att lära sig, säger han.

I HRFs arbete för att hörselskadade elever ska få bättre ljudmiljö i skolan lyfter vi även fram andra elevgrupper som har särskilt stora behov av bra ljudmiljö. Vi har nu ett pågående samarbete kring denna fråga med bland annat SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer, samt flera andra organisationer för elever samt lärare.

Reportage i Ekot, Sveriges Radio
Tabell om behov av bra ljudmiljö (ur ”Kakofonien”)
Ladda ner rapporten ”Kakofonien”

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.