Tinnitus – är det alltid ett problem?

HRF Talks, måndag 12 oktober:
Gerhard Andersson

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, psykoterapeut och psykolog, Linköpings universitet, om tinnitus:

De flesta med tinnitus störs inte särskilt mycket, andra har stora besvär. Varför är det så? Och kan stora besvär bli mindre?

Se föredraget kl. 12.30 på HRFs Facebook-sida. Du kan självklart se föredraget även i efterhand på denna sida eller på YouTube.

Se hela programmet för HRF Talks under Hörselveckan