Hörselvård

 • Blekinge
  Hörselvård

  Blekinge

  Barn och vuxna som bor i Blekinge och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom landstinget. Hörselvården och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder vård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av livet.

 • Dalarna
  Hörselvård

  Dalarna

  Barn och vuxna som bor i Dalarna och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom Region Dalarnas hörselvård. Hörcentraler, hörselrehabiliteringen och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av...

 • Gotland
  Hörselvård

  Gotland

  Barn och vuxna som bor på Gotland och har hörselproblem har rätt till specialistvård. Hörcentralen, den utvidgade hörselrehabiliteringen och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av livet.

 • Gävleborg
  Hörselvård

  Gävleborg

  Barn och vuxna som bor i Gävleborg och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom landstinget. Hörcentraler, habiliteringen, tekniska hörselvården och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av...

 • Halland
  Hörselvård

  Halland

  Barn och vuxna som bor i Halland och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom regionen. Audionommottagning, hörselteamet och öron- näsa- och halskliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden...

 • Jämtland Härjedalen
  Hörselvård

  Jämtland Härjedalen

  Barn och vuxna som bor i Region Jämtland Härjedalen och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom regionen. Hörcentraler, pedagogiska hörselvården och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden...

 • Jönköping
  Hörselvård

  Jönköping

  Barn och vuxna som bor i region Jönköping och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom regionen. Audionommottagning, hörselhabiliteringen och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av livet.

 • Kalmar
  Hörselvård

  Kalmar

  Barn och vuxna som bor i Kalmar och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom regionen. Audionommottagning, pedagogiska hörselvården och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av livet.

 • Kronoberg
  Hörselvård

  Kronoberg

  Barn och vuxna som bor i region Kronoberg och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom landstinget. Audionommottagningar, hörsel- och dövenheten, tekniska hörselvården och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i...

 • Norrbotten
  Hörselvård

  Norrbotten

  Barn och vuxna som bor i Norrbotten och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom landstinget. Hörcentraler, pedagogiska hörselvården, tekniska hörselvården och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden...

 • Skåne
  Hörselvård

  Skåne

  Barn och vuxna som bor i Skåne och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom regionen. Audionommottagningar, hörselenheten och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av livet.

 • Stockholm
  Hörselvård

  Stockholm

  Barn och vuxna som bor i Stockholm och har hörselproblem har rätt till specialistvård via regionens sjuk- och hälsovård. Hörselmottagningar, den utvidgade hörselrehabiliteringen och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i...