Därför ska du bli medlem i HRF

Det finns många goda skäl till att bli medlem i Hörselskadades Riksförbund (HRF). Här är några fördelar som du inte får missa!

Råd, stöd och kunskap

Har du hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet? Hörapparater eller cochleaimplantat? Är du förälder till ett hörselskadat barn? Annan närstående? I HRF finns massor av kunskap om olika typer av hörselskador. Som medlem får du råd, stöd och kan utbyta erfarenheter med andra. Du får hörselsmart kunskap som förenklar livet och gör dig starkare.

En tidning som angår dig

Som medlem får du HRFs populära tidskrift Auris – sex fullmatade nummer per år, med nyheter och reportage om forskning, teknisk utveckling, intressepolitik, samhällsdebatt, rättigheter och möjligheter, HRFs arbete och spännande personporträtt.

Bidra till ett bättre samhälle

Ju fler vi är, desto bättre hörs vi. Och då förbättras våra möjligheter att påverka för ett hörselsmart samhälle och en bättre framtid för alla hörselskadade. Att bli medlem är därför ett bra sätt att bidra till att skapa bättre villkor, så att alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Läs mer om vilka frågor som är viktiga för HRF.

I gott sällskap

Som medlem tillhör du en lokal HRF-förening. Där kan du träffa andra i samma situation, få tips, stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter. Här kan du vara med på aktiviteter under tillgängliga former, med andra som vet hur det är att ha en hörselskada. Det är en gemenskap med både skratt och allvar, där du kan räkna med att alltid kunna vara delaktig.

Aktuell information

Som medlem får du aktuell information om möjligheter, rättigheter, hörselvård, forskning och utveckling. Du kan också vända dig till HRFs Hörsellinjen, för rådgivning om din personliga situation.

Rabatter och förmåner

Som medlem i HRF får du tillgång till en rad olika förmånliga erbjudanden och rabatter, bland annat rabatt på batterier och en del hörteknik samt rabatt på hotellnätter.

Juridiskt stöd

Om du är medlem i HRF kan du i vissa fall få juridisk rådgivning om socialförsäkringsfrågor. Om du har ett sådant ärende, kontakta HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen, som samarbetar med HRFs jurist.

Möjlighet att påverka

Vill du vara med och förbättra hörselskadades villkor? HRF är ett starkt språkrör för landets hörselskadade, som driver en mängd frågor både lokalt och på riksnivå. Som medlem kan du vara med och påverka politiker och andra beslutsfattare. Du behövs i arbetet för ett hörselsmart samhälle!