HRF 101 år

Tydligare tal på SVT Play

Lördagen den 21 maj 2022 firade Hörselskadades Riksförbund 101 år som organisation med ett kalas på Hotel Clarion Sign i Stockholm.

”Textat, hörbart, demokratiskt” är ett av HRFs prioriterade områden samt titeln på ett pass under 101-årsfirandet:

  • Ulf Olsson, förbundsstyrelsen, om HRFs arbete för undertextning, skrivtolkning och hörbarhet, med mera.
  • Tydligare tal på SVT Play med Erik Hedin, SVT – en inspirationsföreläsning om hur SVT arbetar med att skapa och tillgängliggöra funktionen Tydligare tal på SVT Play (den här videon).
  • ”Automatisk undertextning” med Stina Biärsjö, Microsoft

Se videon med teckenspråkstolkning

Läs mer om 101-årsfirandet

Senaste videos