Alla kan texta

Textning – en viktig och enkel väg till framgång

I detta webbinarium får vi en djupare förståelse för den stora nytta som undertextning gör – för alla. Du får veta hur textning av möten och videos hjälper er nå ut bättre, till 1,5 miljoner människor med hörselnedsättning och många andra grupper. Och varför autotextning gör det enklare och roligare att leva upp till lagens krav på textning.

Alf Lindberg, tillgänglighetsexpert med uppdrag för Hörselskadades Riksförbund (HRF). Driver också textningsfrågor på EU-nivå, som styrelseledamot i European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH).

Senaste videos