Alla kan texta

Webbinarium: Alla kan texta

Webbinarium om projektet Alla kan texta! Genom att utbilda, uppmuntra och sprida kunskap om olika textningsmetoder vill vi sänka de praktiska trösklarna för att använda textning i videos, möten och konferenser. För ju fler som använder autotextningen, desto bättre blir den!

Senaste videos