Etikett: byggregler

  • Viktig skärpning av Boverkets ljudmiljöregler – men inte för skolan
    Kategori: Nyhet
    Datum: <time datetime="2013-01-08">8 januari 2013</time>

    Viktig skärpning av Boverkets ljudmiljöregler – men inte för skolan

    I sommar skärper Boverket byggreglerna när det gäller ljudmiljön i publika lokaler, bland annat tågstationer och vårdcentraler. Hörbarheten ska bli bättre. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning, anser Hörselskadades Riksförbund (HRF), som länge har...