Hjälp oss hjälpa Ukrainas hörselskadade

Vill du hjälpa hörselskadade på flykt från krigets Ukraina? Ge en gåva till HRFs insamling till hörapparatbatterier och annat stöd.

Miljontals människor är på flykt från kriget i Ukraina. Bland dem hundratusentals barn och vuxna med hörselskador, som befinner sig i en särskilt utsatt situation.

En del har förlorat hörapparater och andra hjälpmedel. Många har svårt att få tag i batterier till sina hörapparater och cochleaimplantat.

Insamling till batterier och annat stöd

Men du kan hjälpa: Hörselskadades Riksförbund (HRF) har startat en insamling för att få fram hörapparatbatterier och annat stöd till hörselskadade på flykt.

Vi samarbetar med våra systerorganisationer i Europa, framför allt den polska organisationen Hear Without Borders Association (Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic) och hörselskadades internationella ungdomsfederation, IFHOHYP. Vi agerar också på EU-nivå, genom den europeiska hörselskadefederationen EFHOH.

Swisha ditt stöd till 900 07 38

Stöd HRFs insamling till förmån för Ukrainas hörselskadade – ge en gåva på Swish 900 07 38 och märk gåvan ”Ukraina”. Du kan även ge din gåva på Plusgiro: 90 03 14-6 eller Bankgiro: 900-0738.

Tack för att du bryr dig om!


INTEGRITETSPOLICY. Hörselskadades Riksförbund (HRF) sparar givares personuppgifter för att kunna administrera gåvor på ett säkert sätt, ge bra service och relevant information samt föra statistik och utveckla verksamheten. Uppgifter lämnas inte till tredje part, annat än till samarbetspartners som hanterar personuppgifter på uppdrag av HRF. Läs mer i HRFs integritetspolicy

90-KONTO. HRF har 90-konto. Det innebär att vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att insamlingen sker på ett korrekt sätt, att pengarna går till ändamålet och att kostnaderna inte är oskäligt stora.