Nationellt kvalitetsregister

I årsrapporterna från Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering kan du läsa vad patienterna i Stockholms län och övriga Sverige anser om sin hörselrehabilitering.

I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom eller behandling. Syftet med kvalitetsregister är att samla fakta om en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering är en pådrivare av förbättringar i hörselvården. Data kommer till registret via direktöverföring från journaler och från patientenkäter. Landsting och regioner som är anslutna till registret får veta vilken nytta deras patienter har av sina hörapparater och hur man ökar nyttan.

Nedan finns årsrapporterna från Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering. Du kan också läsa mer om kvalitetsregistret på deras hemsida