Nationellt kvalitetsregister

I årsrapporterna från Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering kan du läsa vad patienterna i Stockholms län och övriga Sverige anser om sin hörselrehabilitering.

I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom eller behandling. Det kan vara resultat av prover och undersökningar, vilken behandling som har valts och vilket resultat den har gett. Ibland kan det finnas information om hur man som patient uppfattar sin situation och hur den påverkas av sjukdomen eller behandlingen.
Syftet med kvalitetsregister är att samla fakta om en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering är en pådrivare av förbättringar i hörselvården. Data kommer till registret via direktöverföring från journaler och från patientenkäter. Landsting och regioner som är anslutna till registret får veta vilken nytta deras patienter har av sina hörapparater och hur man ökar nyttan.

Nedan finns de senaste årens rapporter från Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering.

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2020

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2019

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2018

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2017

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2016

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2015

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2014

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2013

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering Årsrapport 2012